Guverner HNB-a: novi član Upravljačkog odbora ESRB-a i predsjedavajući Druge bečke inicijative

Objavljeno: 27.10.2016.

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke imenovan je 22. rujna 2016. članom Upravljačkog odbora Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB).

Članovi Upravljačkog odbora su predsjedavajući, Mario Draghi, predsjednik Europske središnje banke (ESB), i prvi zamjenik predsjedavajućeg ESRB-a, Mark Carney, guverner Bank of England, te potpredsjednik ESB-a, Vitor Constâncio. Također, u Upravljačkom odboru su i četiri guvernera nacionalnih središnjih banaka (uz guvernera HNB-a, to su Klaas Knot, predsjednik De Nederlandsche Bank, Luis M. Linde, guverner Banco de España, François Villeroy de Galhau, guverner Banque de France), predsjednik Gospodarskog i financijskog odbora (EFC), predstavnik Europske komisije, predsjednik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), predsjednik Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), predsjednik Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te predsjednici Savjetodavnog znanstvenog odbora i Savjetodavnog tehničkog odbora.

Upravljački odbor priprema sastanke Općeg odbora ESRB-a te proučava analize koje podnose savjetodavna tijela ESRB-a i raspravlja o pitanjima povezanim s makrobonitetnom politikom koja su na dnevnom redu ESRB-a.

Guverner Vujčić imenovan je 7. listopada 2016. i predsjedavajućim Upravljačkog odbora Druge bečke inicijative (Vienna 2.0 Initiative).

Bečka inicijativa, kao koordinacija međunarodnih financijskih institucija - Europske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske banke za investicije, regulatora i fiskalnih tijela iz matičnih zemalja i zemalja domaćina te najvećih bankarskih grupa koje posluju u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi - za cilj ima bolju ocjenu sistemskih rizika te planiranje supervizorskih mjera koje su u najboljem interesu kako za zemlje domaćine tako i za matične zemlje.