Istraživačke vijesti

Objavljeno: 28.1.2021.

Hrvatska narodna banka provodi istraživanja prema prioritetnim područjima radi ostvarenja svojih zakonom definiranih ciljeva i zadataka. Na ovome mjestu dajemo pregled prikazanih i objavljenih rezultata istraživanja u prethodnom razdoblju.

Istraživačke vijesti 3/2021.

Objavljeno: 25.1.2022.

Istraživačke vijesti 3/2021.

STUDENI 2021.

IZDVOJENO

27. Dubrovačka ekonomska konferencija

27. Dubrovačka konfrencija održana je od 17. do 19. srpnja u Dubrovniku. Teme ovogodišnje konferencije bile su stanje gospodarstva nakon krize uzrokovane koronavirusom i uloga sredstava iz europskih fondova u njegovom oporavku, kao i promjene koje je kriza donijela na tržištu rada. Raspravljalo se o odnosu fiskalne i monetarne politike u novim okolnostima te o ulozi europskog tečajnog mehanizma, kao i ulozi rejtinga države na trošak zaduživanja privatnog sektora te o stečajevima u korporativnom sektoru. PROČITAJ VIŠE >

NOVE POVREMENE PUBLIKACIJE

ISTRAŽIVANJA i-66 • 26.11.2021.

Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19

Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić

U radu se predlaže osnovna procjena potencijalnog BDP-a koja pokazuje da je, unatoč značajnom pretpostavljenom padu potencijalnog BDP-a u 2020. godini, otvoren rekordno velik negativan jaz BDP-a u Hrvatskoj. PROČITAJ VIŠE >

ISTRAŽIVANJA i-64 • 19.11.2021.

Pristupanje Republike Hrvatske tečajnom mehanizmu ERM II i procjena ravnotežnog (realnog) tečaja

Milan Deskar-Škrbić, Karlo Kotarac, Davor Kunovac i Ozana Nadoveza Jelić

Rezultati istraživanja pokazuju kako je središnji paritet EUR/HRK pri ulasku u ERM II određen blizu ravnotežne razine tečaja.PROČITAJ VIŠE >

PREGLEDI P-47 • 21.10.2021.

Trgovinski tijekovi između Hrvatske i inozemstva od ulaska u EU do izbijanja pandemije koronavirusa

Gorana Lukinić Čardić i Domagoj Šelebaj

Izvozni sektor u Hrvatskoj je novu krizu izazvanu pandemijom koronavirusa dočekao otporniji nego u krizi 2008./2009., iako, unatoč pozitivnim kretanjima nakon 2013., i nadalje obujmom i strukturom izvoza zaostaje za drugim zemljama SIE-a. PROČITAJ VIŠE >

ISTRAŽIVANJA i-63 • 5.7.2021.

Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj

DAVOR KUNOVAC I IVAN ŽILIĆ

Uvođenje subvencije poremetilo je uobičajenu dinamiku stambenih transakcija i pridonijelo postojećem trendu rasta cijena stanova u Hrvatskoj u područjima i regijama u kojima je tržište nekretnina najaktivnije. PROČITAJ VIŠE >

Analitički prilozi iz redovnih publikacija

MAKROPRUDENCIJALNA DIJAGNOSTIKA

MPD-VI/15 • listopad 2021.

Uvjeti kreditiranja potrošača na tržištu stambenih kredita

MAKROekonomska kretanja i prognoze

mKP-10/1 • srpanj 2021.

Procjena učinaka pretpostavki o kretanju turizma na prognoze rasta BDP-a

mKP-10/2 • srpanj 2021.

Korona i nejednakosti – uvid iz Ankete o pouzdanju potrošača

mKP-10/3 • srpanj 2021.

Štednja kućanstava tijekom pandemije

mKP-10/4 • srpanj 2021.

Kretanje robne razmjene u pandemiji

MAKROPRUDENCIJALNA DIJAGNOSTIKA

mpd-vi/6/ap • srpanj 2021.

Utjecaj mjera potpore na promjene u ciklusu kreditnog rizika

Ekonomske radionice I PREZENTACIJE

39. Ekonomska radionica • 6.10.2021.
The Trade Credit Clearinghouse: Liquidity and Coordination
Milan BoŽIĆ I Jurica Zrnc

Odabrani novi radovi zaposlenika HNB-a u ZNANSTVENIM ČASOPISIMA I KNJIGAMA

Buljan, A., Švaljek, S. i Deskar-Škrbić, M. (2021.): In search of the optimal size for local government: an assessment of economies of scale in local government in Croatia, Local Government Studies

Kunovac, D. i Žilić, I. (2021.): The effect of housing loan subsidies on affordability: Evidence from Croatia, Journal of Housing Economics

Škrinjarić, T. (2021.): Grey Incidence Analysis as a Tool in Portfolio Selection. In: Zopounidis C., Benkraiem R., Kalaitzoglou I. (eds) Financial Risk Management and Modeling. Risk, Systems and Decisions. Springer

Škrinjarić, T. (2021.): Profiting on the Stock Market in Pandemic Times: Study of COVID-19 Effects on CESEE Stock Markets, Mathematics, 9(17)

Žigman, A., Ridzak, T. i Dumičić, M (2021): Crisis management in public institutions - Croatian financial system and the Covid-19 pandemic, Management, 26 (special issue)