Ostale mjere i aktivnosti

Objavljeno: 14.12.2017. Ažurirano: 28.2.2019.

Preporuka o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima

Kako bi ublažio kreditni rizik kod kredita potrošačima, u okviru svog zadatka pridonošenja stabilnosti financijskog sustava u cjelini i u skladu s ostvarivanjem posrednog cilja makrobonitetne politike HNB svim kreditnim institucijama koje pružaju usluge kreditiranja potrošača u Republici Hrvatskoj preporučuje da za sve nestambene kredite potrošačima s izvornim rokom dospijeća jednakim ili većim od 60 mjeseci pri utvrđivanju kreditne sposobnosti potrošača uzimaju u obzir  minimalne životne troškove koji ne mogu biti manji od iznosa propisanog zakonom kojim se regulira iznos dijela plaće zaštićenog od ovrhe.


Preporuka za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača

S ciljem ublažavanja kamatnog rizika za potrošače i kamatno induciranoga kreditnog rizika za banke, HNB je donio preporuku kreditnim institucijama s ciljem ublažavanja tog rizika. Kreditnim institucijama se preporuča da ponude klijentima mogućnost promjene uvjeta financiranja kredita kako bi se potrošači s postojećim kreditima ugovorenim s promjenjivom kamatnom stopom mogli zaštititi od kamatnog rizika.


Informativna lista ponude kredita potrošačima

​​​​​​Informativna lista sadržava osnovne informacije o izabranim vrstama kredita kojima se potrošači najčešće koriste te omogućuje usporedbu ponude svih kreditnih institucija. Kao pregled osnovnih informacija ona može pomoći u istraživanju tih ponuda i sužavanju izbora.