Statistički podaci

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 26.7.2018.

Ovo poglavlje sadržava zbirne statističke podatke o najvažnijim aspektima uvođenja bonitetnog okvira u Republici Hrvatskoj na temelju odredbi članka 143. stavka 1. točke d) Direktive 2013/36/EU koje su prenesene u članku 215. stavku 1. točki 4. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.). Riječ je o statističkim podacima o kreditnim institucijama te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj.

Podaci se objavljuju na osnovi definicija iz Uputa za supervizorsku javnu objavu Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Navedeni statistički podaci odnose se na kreditne institucije pod nadzorom Hrvatske narodne banke.

Podaci se iskazuju u milijunima kuna.

Podaci se iskazuju sa stanjem na dan 31. prosinca. Ažuriranje se obavlja jednom godišnje, i to do kraja srpnja tekuće godine podacima sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

Nijedna povjerljiva informacija koju je Hrvatska narodna banka primila u tijeku obavljanja poslova iz svoje nadležnosti neće biti otkrivena na način kojim bi se omogućio uvid u poslovanje pojedinačne kreditne institucije. Dobivene informacije prikazuju se isključivo u sažetom ili zbirnom obliku. Nadalje, objavljivanje zbirnih statističkih podataka ne obavlja se u slučajevima kada bi njihovo iznošenje rezultiralo otkrivanjem povjerljivih podataka na pojedinačnoj razini.


STATISTIČKI PODACI

Putokazi

Propisi RH