Kalendar objava

Objavljeno: 31.1.2015.

U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke i relevantnih odabranih podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija za tekuću godinu, ovisno o završetku obrade i mogućnostima pripreme pojedinih podataka.

siječanj 2020.

15.1.

sri

Tablica SP6 Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija 

Razdoblje: za VI.