Makroprudencijalna dijagnostika

Objavljeno: 10.2.2017.

Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika obuhvaća sažete nalaze redovne analize sistemskih ranjivosti i rizika koji mogu ugroziti stabilnost domaćega financijskog sustava. Cilj je publikacije informiranje javnosti o najnovijim i najvažnijim kretanjima koja utječu na financijsku stabilnost Republike Hrvatske.

Analize obuhvaćene publikacijom pripremaju se na temelju podataka s kraja tromjesečja koje prethodi onomu na koje se izvještaj odnosi.

Osim toga, publikacija ujedno služi kao kanal redovnog informiranja javnosti o poduzetim makroprudencijalnim aktivnostima i mjerama u Hrvatskoj i usporedivim zemljama te o aktivnostima vezanim uz Europski odbor za sistemske rizike (ESRB). Tekst publikacije može uključivati i kraće analize i okvire u kojima će se analizirati odabrane aktualne teme.

Makroprudencijalna dijagnostika objavljuje se tri puta godišnje (u prvom, trećem i četvrtom tromjesečju), a prvi je put objavljena u veljači 2017. Zbog objavljivanja ove publikacije od 2017. godine publikacija Financijska stabilnost izdaje se jedanput godišnje, i to u drugom tromjesečju.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 10

Objavljeno: 13.2.2020.
Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika
Datum Veljača 2020.
Godina izdanja IV
ISSN 2459-8704