Kreditni rejting

Kreditni rejting

Objavljeno: 27.10.2016.
Tri su najveće i najpoznatije agencije za dodjelu kreditnog rejtinga: Fitch Ratings, Moody’s i Standard & Poor’s. Sve tri agencije dodjeljuju kreditni rejting Republici Hrvatskoj.

Agencije kreditni rejting definiraju kao neovisno mišljenje o kreditnom riziku, odnosno procjenu mogućnosti i volje dužnika da u cijelosti i pravodobno podmiri sve dospjele obveze.

Pri dodjeli kreditnog rejtinga državama agencije, između ostalog, uzimaju u obzir:

  • prihode i gospodarsku strukturu,
  • očekivani gospodarski rast,
  • monetarnu i fiskalnu fleksibilnost,
  • vanjsku likvidnost,
  • političke rizike,
  • zaduženost javnog i privatnog sektora,
  • zaduženost državnih tvrtki.

Agencije za kreditni rejting svoja mišljenja o kreditnom riziku određenog dužnika ili financijskog instrumenta određuju kreditnim rejtinzima koji su označeni simbolima, tj. slovima, brojevima ili njihovom kombinacijom.

Dugoročni rejtinzi navedenih agencija podijeljeni su u dva osnovna razreda: investicijski i špekulativni.

Ocjene dugoročnih obveza

Fitch Moody's S&P Opis
Investicijski rejting
AAA Aaa AAA Najviša kreditna kvaliteta
AA+ Aa1 AA+ Visoka kreditna kvaliteta
AA Aa2 AA
AA– Aa3 AA–
A+ A1 A+ Iznadprosječna kreditna kvaliteta
A A2 A
A– A3 A–
BBB+ Baa1 BBB+ Adekvatna kreditna kvaliteta
BBB Baa2 BBB
BBB– Baa3 BBB–
Špekulativni rejting
BB+ Ba1 BB+ Ispunjavanje obveza nije sigurno
BB Ba2 BB
BB– Ba3 BB–
B+ B1 B+ Trenutačna sposobnost ispunjavanja obveza, rizik od neispunjavanja obveza u budućnosti
B B2 B
B– B3 B–
CCC+ Caa1 CCC+ Velika vjerojatnost neispunjavanja obveza
CCC Caa2 CCC
CCC– Caa3 CCC–
CC Ca CC
C C C
DDD   D Neispunjavanje obveza

 

Agencije Fitch Ratings i Standard &Poor's dugoročni rejting ocjenjuju ocjenama raspona od AAA do D. Sve kategorije osim AAA, CC, C i D kvantificirane su i predznakom plus ili minus, pri čemu se plus dodjeljuje najvišem rejtingu u kategoriji, a minus najnižem.

Dugoročni rejtinzi agencije Moody’s kreću se u rasponu od Aaa do C. Sve kategorije osim Aaa, Ca i C imaju dodane brojeve od jedan do tri. Broj jedan dodjeljuje se najvišem rejtingu u kategoriji, a broj tri najnižem.

Dugoročnom rejtingu agencije pridružuju se i izgledi za dugoročno zaduživanje, koji mogu biti pozitivni, stabilni ili negativni. Izgledi za dugoročno zaduživanje upućuju na mogući smjer promjene kreditnog rejtinga države.

Kreditni rejting Republike Hrvatske

Kreditni rejting Republike Hrvatske

Objavljeno: 3.1.2011. Ažurirano: 22.10.2018.
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Izgledi Ocjena Izgledi
Fitch Ratings BB+ Pozitivni BB+ Pozitivni
Moody's Ba2 Stabilni Ba2 Stabilni
Standard & Poor's BB+ Pozitivni BB+ Pozitivni
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo