Edukacija

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 30.1.2016.
Hrvatska narodna banka organizira predavanja za učenike i studente o temama iz djelokruga središnje banke.

Na zamolbu zainteresiranih škola i fakulteta u Hrvatskoj narodnoj banci organiziraju se predavanja o temama iz djelokruga HNB-a kako bi učenici i studenti proširili svoja saznanja o djelovanju hrvatske središnje banke te o aktualnim gospodarskim i novčanim kretanjima u našoj zemlji. Zainteresirani za ta predavanja mogu se obratiti Direkciji za odnose s javnošću HNB-a na e-adresu info@hnb.hr.