Analize

Objavljeno: 10.11.2015.
HNB sustavno analizira glavne rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava. Financijska stabilnost i Makroprudencijalna dijagnostika glavne su publikacije u kojima se prikazuju rezultati provedenih analiza, upozorava na glavne identificirane sistemske rizike za stabilnost ukupnoga financijskog sustava i raspravlja o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja financijske stabilnosti. Osim toga, HNB može izdavati i posebne preporuke koje se tiču očuvanja financijske stabilnosti.

Hrvatska narodna banka sustavno analizira glavne rizike za stabilnost bankovnog sustava koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem djeluju kreditne institucije te stanja u glavnim sektorima koji se zadužuju, kao i sposobnost kreditnih institucija da apsorbiraju moguće gubitke u slučaju njihove materijalizacije.

Financijska stabilnost glavna je publikacija u kojoj se prikazuju rezultati provedenih analiza, upozorava na glavne identificirane sistemske rizike za stabilnost ukupnoga financijskog sustava i raspravlja o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja financijske stabilnosti. Zbog dominantne uloge bankarskog sektora u financiranju gospodarstva analiza je usmjerena na taj segment financijskog sustava. 

Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika tromjesečna je analiza sistemskih ranjivosti i rizika, na temelju podataka s kraja prethodnog tromjesečja. Naglasak je analize na sažetom prikazu osnovnih pokazatelja strukturnih i kratkoročnih ranjivosti te identificiranju najvažnijih kratkoročnih kretanja koja utječu na financijsku stabilnost Hrvatske u promatranom razdoblju. Uz to se, osim analiziranja potencijalnih okidača koji bi mogli dovesti do materijalizacije rizika u sustavu u kraćem roku, raspravlja i o mjerama i preporukama koje HNB provodi s ciljem očuvanja financijske stabilnosti zemlje. Važne aktualne teme dodatno se obrađuju u analitičkom prilogu publikacije.

Svrha je objavljivanja Financijske stabilnosti i Makroprudencijalne dijagnostike sustavno informiranje sudionika financijskih tržišta, drugih institucija i šire javnosti o ranjivostima i rizicima koji prijete financijskom sustavu kako bi se olakšala njihova identifikacija i bolje razumijevanje te potaknuli svi sudionici na provođenje aktivnosti koje pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica u slučaju materijalizacije tih rizika. Osim toga, želi se povećati i transparentnost u djelovanju HNB-a usmjerenom na smanjenje glavnih ranjivosti i rizika te na jačanje otpornosti financijskog sustava na moguće šokove koji bi imali znatne negativne učinke na gospodarstvo. Također, cilj je publikacija potaknuti i olakšati širu stručnu raspravu o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću. Sve to trebalo bi pridonijeti očuvanju povjerenja u financijski sustav, a time i njegovoj stabilnosti.

Osim analiza, mišljenja i preporuka koje se tiču financijske stabilnosti i sistemskih rizika, objavljivanih u sklopu Financijske stabilnosti, Makroprudencijalne dijagnostike  i ostalih redovitih publikacija, HNB može izdati i posebne preporuke ili upozorenja u kojima skreće pozornost na prepoznate sistemske rizike ili predlaže mjere za njihovo sprječavanje, smanjivanje njihovih posljedica i jačanje otpornosti sustava.

Lista okvira i analitičkih priloga

 

Preliminarne informacije o fiskalnim mjerama i moratorijima uvedenima radi ublažavanja posljedica pandemije

Što stoji iza makrobonitetne mjere o privremenom ograničenju raspodjela?
MPD br. 13, veljača 2021., Okvir 1

MPD br. 12, listopad 2020., Analitički prilog

Recentna kretanja gotovinskih nenamjenskih kredita
FS br. 21, kolovoz 2020., Analitički prikaz

Poslovanje investitora koji kupuju neprihodonosne kredite (NPL investitora) u Republici Hrvatskoj
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 5

Digitalna transformacija poslovanja kao kanal očuvanja profitabilnosti banaka u Hrvatskoj
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 4

Tko je tražio potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta
FS br.21, kolovoz 2020., Okvir 3

Tržište poslovnih nekretnina u Hrvatskoj
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 2

Pregled mjera za pomoć gospodarstvu zbog pandemije koronavirusa
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 1

Makrobonitetne mjere usmjerene na korisnike kredita
MPD br. 10, veljača 2020., Okvir 1

Komponente i distribucija neto imovine kućanstava u Hrvatskoj
MPD br. 9, rujan 2019., Okvir 1

Neizravno ograničenje iznosa otplate kredita u ovisnosti o dohotku dužnika
MPD br. 8, srpanj 2019., Okvir 1

Financiranje poduzeća visokoga tehnološkog intenziteta iz prerađivačke djelatnosti u zemljama EU-a
MPD br. 8, srpanj 2019., analitički prilog

Agregatni pokazatelj fiskalnog rizika
FS br. 20, svibanj 2019., Okvir 2

Obilježja zaduženih kućanstava u Hrvatskoj
FS br. 20, svibanj 2019., Okvir 3

Državni program subvencioniranja stambenih kredita
FS br. 20, svibanj 2019., Okvir 4

Donosi li intenziviranje rasta gotovinskih nenamjenskih kredita rizike za financijsku stabilnost
MPD br. 7, veljača 2019., Okvir 1

Utjecaj koncentracije bankovnog sustava na financijsku stabilnost
MPD br. 6, listopad 2018., Okvir 1

Smanjenje ranjivosti sektora nefinancijskih poduzeća
MPD br. 6, listopad 2018., analitički prilog

Sistematizirano mjerenje političkih i geopolitičkih rizika: primjer Hrvatske
FS br. 19, svibanj 2018., Okvir 1

Trendovi na europskom tržištu stambenih nekretnina
FS br. 19, svibanj 2018., Okvir 2

Primjena makroprudencijalnih mjera u EU-u i EGP-u povezanih s tržištem stambenih nekretnina
FS br. 19, svibanj 2018., Okvir 3

Pregled korištenja zaštitnog sloja kapitala za ostale sistemski važne (OSV) kreditne institucije u zemljama članicama EU-a, Norveškoj i Islandu
MPD br. 4, veljača 2018., Okvir 1

Protuciklički zaštitni sloj kapitala – PCK – trenutačna primjena sloja u državama EU-a i Europskoga gospodarskog područja
MPD br. 4, veljača 2018., Okvir 2

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 i njegov mogući utjecaj na financijsku stabilnost
MPD br. 4, veljača 2018., analitički Okvir

Cikličko kretanje kvalitete kredita u Hrvatskoj
MPD br. 3, listopad 2017., Okvir 1

Rizičnost nefinancijskih poduzeća iz djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane
MPD br. 3, listopad 2017., analitički prilog

Identificiranje Bosne i Hercegovine kao treće zemlje značajne za hrvatski bankarski sektor
MPD br. 2, srpanj 2017., Okvir 1

Mjerenje brzine migracija rejtinga
MPD br. 2, srpanj 2017., analitički prilog

Kretanje ulaganja sektora stanovništva
FS br. 18, svibanj 2017., Okvir 1

Odstupanje cijena stambenih nekretnina od intrinzične vrijednosti u Hrvatskoj
FS br. 18, svibanj 2017., Okvir 2

Promjena strukture izvora financiranja banaka i potencijalni rizici za financijsku stabilnost
FS br. 18, svibanj 2017., Okvir 3

Problematika kamatnog rizika – osvrt na rezultate Ankete o kamatnim stopama
MPD br. 1, veljača 2017., analitički prilog

Tržište kreditnih izvedenica na osnovi nastanka neispunjavanja obveza (engl. Credit Default Swap – CDS)
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 1

Dekompozicija promjene profitabilnosti nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj korištenjem Jeon-Millerove dekompozicije
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 2

Komparativna analiza zaduženosti sektora nefinancijskih poduzeća u EU-u po djelatnostima
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 3

Jedinstvena putovnica i njezin učinak na financijsku stabilnost
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 4

Uvođenje zaštitnog sloja kapitala za ostale sistemski važne kreditne institucije
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 5

Ispitivanje otpornosti kreditnih institucija na stres
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 6

Pregled makroprudencijalnih politika u državama članicama EU-a i Norveškoj
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 1

Bankarstvo u sjeni u Hrvatskoj
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 2

Preliminarna mjerenja rizika koncentracije depozita
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 3

Trošak kapitala banaka
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 4

Međunarodne usporedbe profitabilnosti banaka
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 5

Redizajniranje mape sistemskih rizika
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 1

Kamatni rizik u Republici Hrvatskoj
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 2

Preliminarna istraživanja likvidnosti tržišta stambenih nekretnina kao determinante cjenovne dinamike
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 3

Prognoziranje vjerojatnosti neplaćanja obveza nefinancijskih poduzeća s pomoću sektorskih mikromodela s makroekonomskim varijablama
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 4

Odrednice kreditne ponude i potražnje za stanovništvo i poduzeća
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 1

Makroekonomski modeli kreditnog rizika za korporativni sektor i sektor kućanstava
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 2

Uvođenje protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 3

Novi pristup dekompoziciji prinosa na imovinu banaka
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 4

Novi metodološki pristup testiranju otpornosti na stres
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 5

Kratak komentar recentne aprecijacije švicarskog franka
FS br. 14, veljača 2015., komentar

Uvođenje zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 1

Zaduženost kućanstava u zemljama EU-a: koliko je još prilagođavanja potrebno
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 2

Model neto prihoda iz poslovanja kreditnih institucija
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 3

Financijski ciklus i kalibracija protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 4

Shematski prikaz procedura pri uvođenju zaštitnih slojeva kapitala
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 5

Visokofrekventni pokazatelji financijskog stresa
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 1

Model cijena nekretnina
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 2

Rješavanje pitanja loših kredita banaka u Hrvatskoj
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 3

Ispitivanje kratkoročne otpornosti bankarskog sektora na likvidnosne šokove
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 4

Praćenje sistemskih rizika i oblikovanje makrobonitetne politike
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 5

Pokazatelji sistemskog rizika
FS br. 11, srpanj 2013., Okvir 1

Modeli bankovnog financiranja u korporativnom sektoru
FS br. 11, srpanj 2013., Okvir 2

Tržišna moć i stabilnost banaka u zemljama Srednje i Istočne Europe
FS br. 11, srpanj 2013., Okvir 3

Odrednice neto kamatne marže u zemljama Srednje i Istočne Europe
FS br. 10, siječanj 2013., Okvir 1

Ocjena učinaka smanjenja kreditnog rejtinga RH na troškove zaduživanja i pristup inozemnom tržištu kapitala
FS br. 10, siječanj 2013., Okvir 2

Unapređenje sustava ranog upozorenja na poteškoće u poslovanju banaka
FS br. 10, siječanj 2013., Okvir 3

Razduživanje banaka majki i tokovi kapitala u Srednjoj i Istočnoj Europi
FS br. 9, lipanj 2012., Okvir 1

Unaprjeđenje metodologije ispitivanja otpornosti kućanstava na makroekonomske i financijske šokove
FS br. 9, lipanj 2012., Okvir 2

Modeliranje zarada banaka u Hrvatskoj
FS br. 9, lipanj 2012., Okvir 3

Financijski uvjeti i realna ekonomska aktivnost
FS br. 8, siječanj 2012., Okvir 1

Ponuda i potražnja na tržištu korporativnih kredita u Hrvatskoj
FS br. 8, siječanj 2012., Okvir 2

Politika ispravaka vrijednosti za loše kredite: kriju li se tu potencijalni izvori nestabilnosti?
FS br. 8, siječanj 2012., Okvir 3

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 1

Veza između kamatnih stopa na kredite poduzećima i rizika zemlje
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 2

Uloga ponude i potražnje u oscilacijama duga kućanstava
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 3

Makroekonomski šokovi i kreditni rizik poduzeća
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 4

Modeli kreditnog rizika za specifične bankovne portfelje
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 5

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 1

Dinamika kreditiranja i gospodarska aktivnost
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 2

Kreditna politika banaka i dug kućanstava u 2009.
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 3

Obrasci kreditiranja poduzeća u kriznim uvjetima
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 4

Materijalizacija valutno induciranoga kreditnog rizika kod kredita vezanih uz švicarski franak
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 5

Modeliranje rizičnosti poslovnih banaka na osnovi kompozitnih CAMELS ocjena
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 6

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 1

Neravnoteža na tržištu kredita
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 2

Utjecaj rasta zaduženosti kućanstava u razdoblju prije izbijanja krize na financijsku stabilnost
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 3

Validacija sustava klasifikacije plasmana primjenom informacija o višestrukim dužnicima
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 4

Materijalizacija kreditnog rizika u zemljama Srednje i Istočne Europe
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 5

Svjetska financijska kriza i priljevi kapitala u zemlje Srednje i Jugoistočne Europe
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 1

Devizno tržište i Okvir monetarne politike u Hrvatskoj
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 2

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 3

Otpornost kućanstava na financijske i makroekonomske šokove
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 4

Unapređenje tehnike ispitivanja otpornosti bankarskog sektora
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 5

Determinante kretanja premije rizika za europske zemlje s tržištima u nastajanju
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 1

Što utječe na CDS-ove država i banaka prisutnih u regiji Srednje i Istočne Europe?
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 2

Preliminarni međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 3

U potrazi za drugorazrednim kreditima u sektoru kućanstava
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 4

Inicijalna mjerenja kreditnog rizika korporativnog sektora
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 5

Revizija metodologije ispitivanja otpornosti bankarskog sektora
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 6

Preliminarni međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 1

Determinante cijena nekretnina
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 2

Reputacijski rizik i prekogranična zaraza
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 3

Prudencijalna regulativa i cikličnost kapitaliziranosti banaka u Hrvatskoj
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 4

Ocjena utjecaja vanjskih šokova na hrvatsko gospodarstvo
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 1

Optimalne međunarodne pričuve HNB-a
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 2

Preliminarni međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 3

Utjecaj makroekonomskog okružja na kreditni rizik
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 4

Ocjena stabilnosti bankarskog sektora mjerena Z-indeksom
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 5

Ograničenja monetarne politike u malome otvorenome euroiziranom gospodarstvu
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 6