Analize i publikacije

Makroekonomske projekcije
Makroekonomske projekcije prikazuju prognoze glavnih makroekonomskih pokazatelja za Hrvatsku i posljednje službene projekcije Hrvatske narodne banke.
Komentari statističkih objava
Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.
Kalendar publikacija
Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Termini objava ostalih publikacija Banke bit će dostupni najkasnije tjedan dan...
Redovne publikacije
Redovne publikacije Hrvatske narodne banke sadržavaju analize tekućih novčanih i općih gospodarskih kretanja, financijskog sustava, statističke podatke te pregled stanja i kretanja u bankarskom sektoru...
Povremene publikacije
U povremenim publikacijama Hrvatske narodne banke objavljuju se kraći znanstveni radovi, stručni i informativni radovi o temama od interesa za Banku zaposlenika Banke i vanjskih suradnika.
Multimedija
Multimedijalni sadržaji obuhvaćaju filmove i videoklipove u kojima se objavljuju sadržajno specifične informacije, informativni sadržaji i podaci od interesa za Banku.
Druge publikacije
Druge publikacije obuhvaćaju tiskana i elektronička izdanja u kojima se objavljuju sadržajno specifične informacije i podaci od interesa za Banku.
Publikacije ESB-a
Hrvatska narodna banka objavljuje Pregled Ekonomskog biltena Europske središnje banke, koji ESB objavljuje dva tjedna nakon sastanka o monetarnoj politici.