Međunarodni odnosi

Europski sustav središnjih banaka
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska narodna banka postala je sastavnim dijelom Europskog sustava središnjih banaka (ESSB). Kao i druge središnje banke u Europskoj uniji, HNB provod...
Institucije i tijela Europske unije
Hrvatska narodna banka sudjeluje u radu institucija i tijela EU-a kada pripremaju i donose odluke na područjima iz djelokruga središnjih banaka.
Međunarodni monetarni fond
Međunarodni monetarni fond (MMF) specijalizirana je agencija osnovana s ciljem osiguranja stabilnosti međunarodnoga monetarnog i financijskog sustava te sustava međunarodnih plaćanja. Republika Hrvatsk...
Banka za međunarodne namire
Banka za međunarodne namire (BIS) najstarija je međunarodna financijska institucija, čije su članice središnje banke. Hrvatska narodna banka članica je BIS-a od 1997. godine.
Razvojne banke
Republika Hrvatska članica je niza međunarodnih razvojnih banaka, među kojima je to na globalnoj razini Svjetska banka, a na regionalnoj razini Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska invest...
Tehnička suradnja
Stručnjaci Hrvatske narodne banke kontinuirano sudjeluju u prijenosu znanja i iskustava drugim institucijama, prije svega središnjim bankama zemalja u regiji. Suradnja se najčešće ostvaruje kroz bilate...