SDDS

Objavljeno: 14.11.2019. Ažurirano: 14.11.2019.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.

Kalendar objavljivanja podataka

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

DZS Objavljeni podaci

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, lipanj 2019.

99.922 88.636

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, lipanj 2019. 98.371 88.527

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010. milijuni kuna T, lipanj 2019. 91.935

82.735

   

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, lipanj 2019. 82.042 74.325

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, lipanj 2019. 80.678 74.047

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010. milijuni kuna T, lipanj 2019. 76.186

69.923

   

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, lipanj 2019. 82.042 74.325

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, lipanj 2019. 17.881 14.311

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, lipanj 2019. 99.922 88.636

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)                                                          DZS Objavljeni podaci

 

Izvorni indeks

indeks, 2015.=100

M, rujan 2019.

108,3 91,3

 

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2015.=100

M, rujan 2019.

107,7 105,1

 

 

 

Trend-ciklus

indeks, 2015.=100

M, rujan 2019.

 - 106,0

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, lipanj 2019.

1.678 1.661

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, lipanj 2019.

108 136

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, kolovoz 2019.

6.438 6.420

podaci

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, rujan  2019.

102,7 101,9

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, listopad 2019.

100,9 100,6

DZS Objavljeni podaci

DSBB

FISKALNI SEKTOR Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2018.

174.337.211 161.906.779

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2018.

162.003.450 155.436.095

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2018.

12.333.761 6.470.684

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2018.

9.988.636 7.215.850

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2018.

2.345.125 -745.166

 

 

  Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2018. 2.673.407 7.545.644    
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2018. 7.100.715 10.663.576    
  Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom toku tisuće kuna G, 2018. 4.427.308 3.117.932    
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2018. 6.772.433 2.372.766    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2018.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2018.

171.992.086 162.651.945

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, kolovoz 2019.

13.567.148 15.967.664

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, kolovoz 2019. 11.039.885 13.168.476  

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, kolovoz 2019. 2.527.263 2.799.188

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, kolovoz 2019. 254.888 451.501

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, kolovoz 2019. 2.272.375 2.347.687

 

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, kolovoz 2019. 24.784 16.003  

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, kolovoz 2019. -243.946 -740.295

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, kolovoz 2019.

-268.730 -756.298  

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, kolovoz 2019. 2.003.645 1.591.369    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M, kolovoz 2019. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, kolovoz 2019. 11.294.773 13.619.977    

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)59

milijuni kuna

T, lipanj 2019. 293.130,8 284.400,9

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, lipanj 2019. 183.408,7 180.923,8

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, lipanj 2019. 12.657,9 11.685,3    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, lipanj 2019. 12.422,5 11.376,4

 

 

             Krediti milijuni kuna T, lipanj 2019. 235,4 308,9    
    Dugoročno milijuni kuna T, lipanj 2019. 170.750,9 169.238,5    
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, lipanj 2019. 136.425,6 133.387,8    
              Krediti milijuni kuna T, lipanj 2019. 34.325,3 35.850,7    
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, lipanj 2019. 109.722,1 103.477,1    

 

 

Kratkoročno

milijuni kuna T, lipanj 2019. 415,1 86,5

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, lipanj 2019. 49,1 49,3

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, lipanj 2019. 366,0 37,1

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, lipanj 2019. 109.306,9 103.390,7

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, lipanj 2019. 63.873,3 56.533,0    

                   Krediti

milijuni kuna T, lipanj 2019. 45.433,6 46.857,7

 

 

  Izdana jamstva središnje države  milijuni kuna T, lipanj 2019. 3.976,4 4.142,8    
          Domaća milijuni kuna T, lipanj 2019. 2.600,0 2.658,2    
          Inozemna milijuni kuna T, lipanj 2019. 1.376,4 1.484,6    
FINANCIJSKI SEKTOR  Bilten HNB-a  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, rujan 2019.

133.655,3 134.806,9

 

 

 

 

M4

milijuni kuna

M, rujan 2019. 336.690,6 337.322,6

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, rujan 2019. 48.746,1 48.046,9

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, rujan 2019. 4.579,4 4.684,5

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, rujan 2019. 220.664,6 222.102,6

 

 

 

Inozemna aktiva (neto)

milijuni kuna

M, rujan 2019. 158.084,5 156.459,5

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

Primarni novac

milijuni kuna

M, listopad 2019.

106.812,2 104.668,5

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, listopad 2019.

0,0 0,0

 

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, listopad 2019.

1.914,3 1.998,9

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, listopad 2019.

0,8 0,8

 

 

 

Inozemna aktiva

milijuni kuna

M, listopad 2019.

155.490,5 153.356,3

 

 

 

Inozemna pasiva

milijuni kuna

M, listopad 2019.

14.792,3 15.158,6

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

na prekonoćne kredite 4/

%, na god. razini

M, listopad  2019.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-a (u kunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

– rok dospijeća 35 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-a (u stranoj valuti)

 

 

   

 

 

    – rok dospijeća 35 dana %, na god. razini M, studeni  2014. - -    

 

 

– rok dospijeća 63 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a – rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
     

 

 

 

   
      – rok dospijeća 182 dana %, na god. razini

20. kolovoza 2019.

0,05

0,06    
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 22. listopada 2019. 0,06

0,07

   
         

 

 

   
  indeksirani u eurima        
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 22. listopada 2019.  -0,05 -0,05    
  u eurima        
      – rok dospijeća 455 dana %, na god. razini 31. siječnja 2019.

0,00

0,10

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica koje je izdala Republika Hrvatska)

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

Važno: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga

Bilten HNB-a  
Platna bilanca           DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

-512,1 -2.104,5

 

 

 

Uvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

7.315,4 6.789,2

 

 

 

Izvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

6.498,8 4.416,6

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

-349,8 -162,4

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

654,4 430,4

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

338,1

182,6

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

653,6 -1.264,8

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

1.531,6 725,5

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

123,0 -351,8

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

-965,6 423,1

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2019.

-252,9 -2.229,2

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, rujan 2019. 20.426,5 21.037,0 HNB statistički podaci DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka)

milijuni EUR

01. studeni 2019.

20.654,2 20.657,2

 

 

     Zlato milijuni EUR

01. studeni 2019.

0,0 0,0    
     Devize milijuni EUR

01. studeni 2019.

20.277,2 20.279,5    
     Posebna prava vučenja milijuni EUR

01. studeni 2019.

376,6 377,3    
     Pričuvna pozicija u MMF-u milijuni EUR

01. studeni 2019.

0,4 0,4    
Trgovina robom           DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, rujan 2019.

-686,8 -743,7

 

 

 

 

Ukupan izvoz (p)

milijuni EUR

M, rujan 2019.

1.299,6 1.030,1

 

 

 

 

Ukupan uvoz (p)

milijuni EUR

M, rujan 2019.

1.986,4 1.773,8

 

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, lipanj 2019.

-30.226,1 -30.976,5   DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, lipanj 2019.

44.564,4 43.655,0    

Valutni tečaj

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M, listopad 2019.

7,452511

7,402264

Tečajna lista HNB-a

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r)(p)

tisuće

G, 2018.

4.089,4

4.124,5

 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na prekonoćne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke.
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.