Obratite nam se

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 30.1.2016.
Hrvatska narodna banka osobitu pozornost posvećuje što potpunijem i razumljivijem informiranju domaće i međunarodne javnosti o svojim ciljevima i mjerama za njihovo ostvarivanje kao i o rezultatima svojih aktivnosti. Primjenjujući pritom različite oblike komuniciranja HNB redovito i ažurno obavještava javnost o svim važnijim aspektima svog djelovanja.

Hrvatskoj narodnoj banci obraća se sa zamolbom za potrebna objašnjenja i podatke velik broj građana, poduzeća, predstavnika medija, državnih institucija, veleposlanstava i drugih. Također, tražeći informacije o literaturi javlja se i velik broj srednjoškolaca, studenata i istraživača iz zemlje i inozemstva. Tražene informacije odnose se na sva područja djelovanja HNB-a i dostupne su zainteresiranim građanima i tvrtkama, osim kada je riječ o informacijama koje je hrvatska središnja banka obvezna čuvati kao poslovnu tajnu na temelju Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o službenoj statistici i drugih zakona.

Hrvatska narodna banka dosljedno primjenjuje odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Pristup zatraženim informacijama omogućuje se neposrednim pružanjem informacija pošiljatelju zahtjeva, uvidom u dokumente i dostavljanjem preslika dokumenta koji sadržava tražene informacije, kao i na druge načine, primjerice upućivanjem podnositelja zahtjeva na mjesto gdje je tražena informacija objavljena.

Pristigle zahtjeve za pristup informacijama HNB nastoji riješiti promptno, a najkasnije u zakonom propisanim rokovima. Naknadu za pružanje i dostavu tražene informacije HNB ne naplaćuje.

Nakon donošenja posebno važnih odluka povezanih s monetarnom politikom i drugim zadaćama središnje banke HNB organizira sastanke s novinarima koji prate financije i bankarstvo, kako bi se oni pobliže upoznali s promjenama te o njima što upućenije i razumljivije izvijestili širu javnost.

Hrvatska narodna banka imenovala je službenika za informiranje i putem objave na internetskoj stranici upoznala javnost sa službenim podacima o tom službeniku i načinom njegova rada.