Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 15.9.2020.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,238 4,204 4,174 4,125 4,089 4,067
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 331.343 339.696 351.169 366.426 382.965 400.102
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) 43.426 44.640 46.640 49.118 51.654 53.969
BDP po stanovniku (u EUR) 10.247 10.619 11.174 11.907 12.632 13.270
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) -0,1 2,4 3,5 3,1 2,7 2,9
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena -0,2 -0,5 -1,1 1,1 1,5 0,8
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 111 1.452 994 1.702 951 1.499
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) 0,3 3,3 2,1 3,5 1,8 2,8
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 43,3 46,4 47,7 50,1 50,5 52,3
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 43,7 46,1 46,5 49,4 51,3 52,5
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 49.095 48.230 44.714 43.683 42.710 40.877
Inozemni dug (u % BDP-a) 113,1 108,0 95,9 88,9 82,7 75,7
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) 260,9 232,7 201,0 177,5 163,6 144,8
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 46,3 44,0 35,7 33,1 27,1 29,6
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 12.688 13.707 13.514 15.706 17.438 18.560
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 8,0 8,0 7,5 7,8 7,9 7,9
Nacionalna valuta: kuna (HRK)           -
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,6615 7,6350 7,5578 7,5136 7,4176 7,4426
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 6,3021 6,9918 7,1685 6,2697 6,4692 6,6499
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR) 7,6300 7,6096 7,5294 7,4601 7,4141 7,4136
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD) 5,7493 6,8623 6,8037 6,6224 6,2784 6,6223
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e -17.725 -11.262 -3.338 2.920 850 1.553
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e -5,3 -3,3 -1,0 0,8 0,2 0,4
Dug opće države (u % BDP-a) e 84,7 84,3 80,8 77,8 74,7 73,2
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 17,3 16,2 13,1 11,2 8,4 6,6
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 43,3 44,2 44,6 45,8 46,9 47,7

 

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2017. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2019. privremeni su.

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2018. i 2019. privremeni su.

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s prvim tromjesečjem 2020. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju lipnja 2020.

d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.

e Fiskalnii podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.

f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB