Nacrt odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Objavljeno: 13.11.2019.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja kojom se mijenja postojeća Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

Pozivamo vas da u sklopu javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge dostavite na adresu elektroničke pošte hsvp@hnb.hr do 9. prosinca 2019. s naznakom da se radi o komentarima na Nacrt odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i na svojoj internetskoj stranici objaviti očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

Objavljeno: 12.11.2019.

Nacrtom odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača uvodi se novi izvještajni sustav, kojim se predviđa mjesečno prikupljanje pojedinačnih podataka o svim novoodobrenim kreditima potrošačima na razini kreditne partije te godišnje prikupljanje podataka o stanjima svih kredita potrošačima na razini kreditne partije. Novi sustav predviđa prikupljanje skupa podataka koji su potrebni za analizu i redovito praćenje sistemskog rizika, praćenje kreditnog rizika, kalibraciju makrobonitetnih mjera i po potrebi praćenje postupaka kreditnih institucija kojima su izrečene mjere.

Nadalje, potreba za ovim podacima proizlazi iz usklađivanja hrvatskih makrobonitetnih tijela sa zahtjevima iz Preporuke o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (ESRB/2016/14) i Preporuke o izmjenama Preporuke o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (ESRB/2019/3), kojima se na europskoj razini usklađuju podaci potrebni za procjenu i praćenje rizika za financijsku stabilnost povezanih s tržištem nekretnina.

Kao podloga za prikupljanje potrebnih podataka, prvi korak učinjen je donošenjem Odluke o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama, kojom je Hrvatska narodna banka obvezala kreditne institucije da od 31. ožujka 2019. vode evidenciju o standardima odobravanja stambenih potrošačkih kredita i s njima povezanim nekretninama. S obzirom na to da se mjere usmjerene na korisnike kredita mogu odnositi i na druge vrste kredita potrošačima, HNB je 28. veljače 2019. u Preporuci o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima preporučio kreditnim institucijama da uspostave evidencije i za ostale vrste kredita potrošačima. Time se u kreditnim institucijama uspostavljaju potrebni izvori podataka iz kojih se HNB-u mogu dostavljati pojedinačni podaci o uvjetima kreditiranja potrošača.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu uvjeti.kreditiranja@hnb.hr, do 12. prosinca 2019. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Kako bi se omogućilo jasnije razumijevanje novoga izvještajnog zahtjeva, ovdje se mogu pronaći primjeri različitih potrošačkih kredita za koje se traži izvještavanje (nije predmet javnog savjetovanja).

Nacrt odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

Objavljeno: 6.11.2019.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet (u nastavku teksta: Nacrt Odluke) ponajprije u svrhu preciziranja načina utvrđivanja regulatornog kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

U Nacrtu Odluke navedene su stavke koje se uključuju u izračun visine regulatornog kapitala zajedno s relevantnim člancima Uredbe (EU) br. 575/2013, što je također posebno navedeno i za instrumente kapitala. Jedna od bitnih novina odnosi se na obvezu provođenja samoprocjene ispunjavanja uvjeta za nove instrumente kapitala prije njihovog uključivanja u izračun regulatornog kapitala. Osim toga, Nacrtom Odluke definiran je detaljan izvještajni okvir koji obuhvaća izvještaj o regulatornom kapitalu i izvještaj o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu, uključujući i pripadajuće upute za popunjavanje. Ti izvještaji sadrže potrebne podatke za utvrđivanje zahtjeva za potrebnim kapitalom te pokrivenost tih zahtjeva regulatornim kapitalom.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke dostavi na adresu elektroničke pošte supervizijaIPP@hnb.hr , s naznakom "Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet" do 30. studenog 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Objavljeno: 6.11.2019.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac (u nastavku teksta: Nacrt Odluke) ponajprije u svrhu preciziranja načina utvrđivanja regulatornog kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

U Nacrtu Odluke navedene su stavke koje se uključuju u izračun visine regulatornog kapitala zajedno s relevantnim člancima Uredbe (EU) br. 575/2013, što je također posebno navedeno i za instrumente kapitala. Jedna od bitnih novina odnosi se na obvezu provođenja samoprocjene ispunjavanja uvjeta za nove instrumente kapitala prije njihovog uključivanja u izračun regulatornog kapitala. Osim toga, Nacrtom Odluke definiran je detaljan izvještajni okvir koji obuhvaća izvještaj o regulatornom kapitalu i izvještaj o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu, uključujući i pripadajuće upute za popunjavanje. Ti izvještaji sadrže potrebne podatke za utvrđivanje zahtjeva za potrebnim kapitalom te pokrivenost tih zahtjeva regulatornim kapitalom.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke dostavi na adresu elektroničke pošte supervizijaIEN@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac" do 30. studenog 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.