Nacrt odluke o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Objavljeno: 18.12.2019.

Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija u supervizorske se izvještaje uvode manje izmjene. Izvještaj o materijalnoj imovini dopunjuje se mogućnošću mjerenja materijalne imovine po fer vrijednosti, a Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza dopunjuje se izmijenjenim tretmanom dužničkih instrumenata bez dospijeća, predložen Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Izmjene Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 20. siječnja 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.