Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja

Objavljeno: 15.1.2019.

Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja prvenstveno se regulira postupanje osiguravajućih društava u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju i to u dijelu koji se odnosi na ugovaranje police osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti pružanjem usluga kreditnog posredovanja dok se ostale izmjene uglavnom odnose na terminološko i nomotehničko usklađivanje.

Pozivamo javnost da, u sklopu javne rasprave o nacrtu konkretnog propisa, do 14. veljače 2019., na adresu elektroničke pošte zastita.potrosaca@hnb.hr, s naznakom "Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja", dostavi svoje primjedbe i prijedloge.

Nacrt odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

Objavljeno: 19.12.2018.

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 6. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) Hrvatska narodna banka dužna je podzakonskim aktom pobliže urediti način procjenjivanja i uključivanja pojedinačnih ulaganja u izračun ograničenja ulaganja u materijalnu imovinu, te način izračuna ograničenja.

Obzirom da s 1. siječnja 2019. stupa na snagu Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 "Najmovi" pripremljen je Nacrt odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu (dalje u tekstu Nacrt odluke).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o ulaganju u materijalnu imovinu" do 21. siječnja 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju reviziji za potrebe Hrvatske narodne banke

Objavljeno: 19.12.2018.

Na temelju članka 173. stavka 8. i članka 174. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) Hrvatska narodna banka dužna je podzakonskim aktom pobliže urediti razloge za odbijanje godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja kreditnih institucija, postupak i način primjene članka 173. Zakona o kreditnim institucijama, sadržaj revizije za potrebe Hrvatske narodne banke i razloge za odbijanje ocjena revizorskih društava koje su dane sukladno odredbama članka 174. stavka 1.

Stoga je pripremljen Nacrt odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju reviziji za potrebe Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu Nacrt odluke).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja" do 21. siječnja 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.