Nacrt odluke o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847

Objavljeno: 23.5.2018.

Nacrtom Odluke o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i stavljanju van snage Uredbe (EZ) 1781/2006 (Tekst značajan za EPG) (SL L 141, 5.6.2015) (u nastavku tekstu: Uredba) propisuju se:

  • mjere koje pružatelji platnih usluga (u nastavku teksta: PPU) trebaju poduzeti u skladu s Uredbom, posebno što se tiče provedbe članaka 7., 8., 11. i 12. Uredbe;
  • čimbenici koje PPU i posrednički pružatelji platnih usluga (u nastavku teksta: PPPU) razmatraju pri uvođenju i provedbi procedura s ciljem otkrivanja prijenosa sredstava za koje nedostaju potrebne informacije o platitelju i/ili primatelju plaćanja te upravljanja njima kako bi se osigurala učinkovitost tih postupaka i
  • aktivnosti koje PPU i PPPU trebaju poduzeti kako bi upravljali rizikom od pranja novca ili financiranja terorizma u slučajevima kada kod prijenosa sredstava nedostaju potrebne informacije o platitelju i/ili primatelju plaćanja ili su te informacije nepotpune.

Nacrt Odluke izrađen je temeljem čl. 98. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", broj 108/2017.), a prema odredbama Zajedničkih smjernica u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847 o mjerama koje bi pružatelji platnih usluga trebali poduzeti kako bi otkrili informacije koje nedostaju ili nepotpune informacije o platitelju ili primatelju plaćanja i o postupcima koje bi trebali uvesti s ciljem upravljanja prijenosom novčanih sredstava za koji nedostaju potrebne informacije (JC/GL/2017/16).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte PPU@hnb.hr s naznakom "Nacrt Odluke o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847" do 21. lipnja 2018. godine.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi ili prijedloga.