Postupci s krivotvorinama

Objavljeno: 8.3.2002. Ažurirano: 31.3.2008.

Odluka o osnivanju Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca
(NN, br. 37/2008.)

Odluka o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet
(NN, br. 22/2002.)