Godine kovanja optjecajnog kovanog novca

Objavljeno: 12.7.1995. Ažurirano: 23.12.2019.
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja
"2020."
(NN, br. 125/2019.)
"2019."
(NN, br. 13/2019.)
"2018."
(NN, br. 132/2017.)
"2017."
(NN, br. 22/2017.)
"2016."
(NN, br. 46/2016.)
"2015."
(NN, br. 31/2015.)
"2014." 
(NN, br. 51/2014.)
"2013." 
(NN, br. 45/2013.)
"2012." 
(NN, br. 104/2012.)
"2011." 
(NN, br. 30/2011.)
"2010." 
(NN, br. 34/2010.)
"2009." 
(NN, br. 18/2009.)
"2008." 
(NN, br. 32/2008.)
"2007." 
(NN, br. 11/2007.)
"2005." 
(NN, br. 13/2005.)
"2004." 
(NN, br. 51/2004.)
"2003." 
(NN, br. 25/2003.)
"2002." 
(NN, br. 17/2002.)
"2001." 
(NN, br. 13/2001.)
"2000." 
(NN, br. 64/2000.)
"1999." 
(NN, br. 17/1999.)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999." 
(NN, br. 38/1999.)
"1998." 
(NN, br. 80/1998.)
"1997." 
(NN, br. 49/1997.)
"1996." 
(NN, br. 38/1996.)
"1995." 
(NN, br. 47/1995.)