Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Banka i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavku 1. točki 72. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. studenoga 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 65. PpG-4563/17


Banka i odgovorne osobe proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavku 1. točki 64. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i po 9.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 25. rujna 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 37. PpG-4549/2017


Banka i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 12. rujna 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 17.PpG-4723/2017


Odgovorna osoba Banke d.d., AA, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 25. kolovoza 2017.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/16-04/0033/01, URBROJ: 513-08-01-04-17-52


Banka je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 30. 9. 2016.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/16-04/0033/01 URBROJ: 513-08-01-04-16-14


Banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 4. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 5. kolovoza 2017

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/16-04/0054/02


Banka d.d. i odgovorne osobe proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 75.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.600,00 kuna za odgovorne osobe u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 16.5.2017.

Sažetak odluke Poslovni broj: 46. PpG-3124/16


Banka i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 8. lipnja 2017.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/17-04/0018/03, URBROJ: 513-08-01-04-17-3


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. lipnja 2017.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/17-04/0007/07, URBROJ: 513-08-01-04-17-15


Banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 112. stavka 1. točke 1. i članka 113. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. travnja 2017.

Sažetak odluke, Posl. broj: 80.PpG-1826-17