Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


ADDIKO BANK d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. te stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. prosinca 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/18-04/0096/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-4


Kreditna institucija i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 26.a st. 1. al. 14. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 21. ožujka 2018.

Sažetak odluke, Poslovni broj: Pp G-1871/16


Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 37. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 4. rujna 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/17-04/0043/02; URBROJ: 513-08-01-04-18-19


Zagrebačka banka d.d., Zagreb i odgovorna osoba Stefano Gison proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 27. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 15.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/18-04/0052/03; URBROJ: 513-08-01-04-18-4


Banka i odgovorna osoba proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 138. stavak 1. točka 11. i stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 28. 1. 2016.

Sažetak odluke br. 50.PpG-7633/15


Banka i i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. 1. 2016.

Sažetak odluke br. 5 Pp G-7938/15


Jadranska banka d.d. i odgovorne osobe Ivica Džapo i Marija Trlaja proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 53. te stavka 3. i 4.  Zakona o kreditnim institucijama, pri čemu je kreditna institucija oslobođena kazne, okr. Ivici Džapo izrečena je kazna u iznosu od 2.000,00 kuna, a okr. Mariji Trlaja novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. svibnja 2018. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske FPž-119/2018.

Sažetak odluke, Poslovni broj Pp G-437/16


Tesla štedna banka d.d. i odgovorne sobe Zvonko Agičić i Dubravka Filipčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. a u vezi sa stavkom 1. točkom 59. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 2.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.                                                                                                         

Odluka je postala pravomoćna dana 13. travnja 2018.

Sažetak presude br. 46 Pp G-12/18


Banka Kovanica d.d. i odgovorne sobe Nicola Ceccaroli i Darko Kosovec proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. a u vezi sa stavkom 1. točke 16., 17., 21. i 22. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 137.500,00 kuna za kreditnu instituciju, 12.200,00 kuna za II.-okr. i 3.500,00 kuna za III.-okr.                                           

Odluka je postala pravomoćna dana 2. svibnja 2018.                                                 

Sažetak presude br. 48 Pp G-1596/18


Kreditna institucija i odgovorne sobe kreditne institucije proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17., 21. i 56. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 98.750,00 kuna za kreditnu instituciju i po 7.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 1. veljače 2018.

Sažetak presude br. 69 Pp G-6096/17