Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Tea Martinčić, odgovorna osoba u Addiko bank d.d. Zagreb, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 367. stavka 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 18.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. ožujka 2019.

Sažetak odluke, Posl. br. 77. PpF-107/19.


Addiko bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 367. stavka 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 190.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. studenoga 2018.

Sažetak odluke, Posl. br. 7. PpG-3586/18.


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje tri prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 31.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. srpnja 2019.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 50. Pp G-1890/2019.


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. lipnja 2019.

Sažetak odluke, 65. Pp G-2725/2019.


Slatinska banka d.d. i odgovorna osoba Elvis Mališ proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 5.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 12. travnja 2019.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 5. Pp G-1863/2019


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 93. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu (NN 66/18) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 25. travnja 2019.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/19-04/20  URBROJ: 513-08-01/103-19-4


Addiko banka d.d. i odgovorne osobe iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 360. stavku 1. točke 53. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/13, 19/15 i 102/15) te je Addiko banci d.d. izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 140.000,00 kuna, Mariu Žižeku jedinstvena novčana kazna u iznosu od 18.500,00 kuna, Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 6.500,00 kuna, a Dubravku-Anti Mlikotiću te Ivanu Žižeku novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 65.Pp F-970/2019


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 81. i točke 131. i stavka 3. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 45.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 11.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 30. svibnja 2019.

Sažetak odluke: KLASA. 440-08/19-04/28; URBROJ: 503-08-01/103-19-4


Zagrebačka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. Zakona o platom prometu ("narodne novine" br. 133/09 i 136/12) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. ožujka 2019.


Primorska banka d.d. Rijeka, u likvidaciji, i odgovorne osobe Aleksandra Arbanas i Anto Pekić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od: 20.000,00 kuna za Primorsku banku d.d. Rijeka, u likvidaciji, 5.000,00 kuna za Aleksandru Arbanas i 3.000,00 kuna za Antu Pekića.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. veljače 2019.

Sažetak odluke, Posl.br. 78. PpF-8/2019