Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


OTP banka d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyu novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 5. ožujka 2020.

Sažetak odluke, Klasa 440-08/20-04/14 ​​​​​​​


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Ante Burilović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 12.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.800,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. siječnja 2020.

Sažetak odluke, Posl. br. 5. PpG-131/2020


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 23. siječnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/3  URBROJ: 513-08-01/103-20-3


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 21. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18) te je Addiko Bank d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 40.000,00 kuna, a Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 27. siječnja 2020.

Sažetak odluke 18. Pp F-215/2020


Addiko bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 43. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2019.

Sažetak odluke, Posl. br. 17. PpF-2513/19


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 11 i st. 2. istog Zakona te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. 1. 2017.

Sažetak odluke br. 46.PpG-7937/15


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Presuda je postala pravomoćna dana 18. 1. 2017.

Sažetak presude br. 77.PpG-2917/16


OTP banka d.d. i odgovorna osoba iz uprave banke proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 136. i stavka 3. istoga zakona te je OTP banci d.d. izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 132.500,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyu jedinstvena novčana kazna u iznosu od 30.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 20. studenoga 2019.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/19-04/56; Urbroj: 513-08-01/103-19-3


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Ante Burilović proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", broj 41/14 i 110/15) te je OTP banci Hrvatska d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna a Anti Buriloviću novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj 54. Pp G-5306/2019


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača (41/2014, 110/2015 i 14/2019) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 9.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.500,00 kuna za odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna 6. rujna 2019.

Sažetak odluke 5. Pg G-4793/2019