Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


OTP banka d.d., odgovorna osoba Nera Šunjić i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. te stavka 3. istog članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 70.000,00 kuna za OTP banku d.d., 10.000,00 kuna za odgovornu osobu Neru Šunjić i 12.000,00 kuna za odgovornu osobu Balazs Pal Bekeffya.

Odluka je postala pravomoćna 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/43, Urbroj: 513-08-01/103-20-3


OTP banka d.d. te Nera Šunjić i Balazs Pal Bekeffy kao odgovorne osobe iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 69.000,00 kuna, Neri Šunjić u iznosu od 9.500,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyju u iznosu od 11.500,00 kuna. Također, OTP banka d.d. i Balazs Pal Bekeffy kao odgovorna osoba iz uprave banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 134. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyju u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 10. srpnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/38, Urbroj: 513-08-01/103-20-9


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 134. i stavka 3. istog članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 22.000,00 kuna za OTP banku d.d. i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu Slavena Celića.

Odluka je postala pravomoćna 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/44, Urbroj: 513-08-01/103-20-3


Imex banka d.d. i odgovorna osoba Ružica Šarić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 13. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) u svezi s člankom 361. stavkom 3. i 4. istog zakona, te je Imex banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, a Ružici Šarić novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 24. travnja 2020.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 81. Pp F-458/20


OTP banka d.d. i odgovorne osobe Slaven Celić i Zorislav Vidović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26.a stavka 1. podtočke 7. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine" br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15. i 52/16.), a OTP banka d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14., 110/15. i 14/19.) te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 92.500,00 kuna, Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, Zorislavu Vidoviću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna i Edisu Sinovčiću novčana kazna u iznosu od 3.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 17. Pp G-1846/2020


OTP banka d.d. Split proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz čl. 26. stavka 1. alineje 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju i prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 22. Zakona o kreditnim institucijama, a OTP banka d.d. Split i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 28. i stavka 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 183.750,00 kuna, a odgovornoj osobi Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 13. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 5. Pp F‐877/2020


OTP banka d.d., odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/2018) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 60.000,00 kuna, Balazs Pal Bekeffyju novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna, a Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 6.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 10. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/37; Urbroj: 513-08-01/103-20-3


IMEX BANKA d.d. i odgovorna osoba Ružica Šarić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 21. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 27. istog zakona te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. siječnja 2020.

Sažetak odluke posl. br. 18. Pp F-2148/2019


Zagrebačka banka d.d. i odgovorna osoba Dijana Hrastović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 27. i stavka 3. Zakona o platom prometu (NN br. 133/2009 i 135/2012) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Dijani Hrastović novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke: KLASA: 440-08/20-04/42  URBROJ: 513-08-01/102-20-3


Hrvatska poštanska banka Zagreb d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 24. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), a odgovorne osobe članova Nadzornog odbora Dražen Kobas, Nada Karaman Aksentijević i Niko Raič proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 360. stavka 2. točke 5. istog zakona, te je Hrvatskoj poštanskoj banci Zagreb d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, Draženu Kobasu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna, Nadi Karaman Aksentijević je izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna, a Niki Raiču je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna.

Odluka u odnosu na Hrvatsku poštansku banku d.d. Zagreb je postala pravomoćna 22. siječnja 2020. godine.
Odluka u odnosu na Dražena Kobasa je postala pravomoćna 17. kolovoza 2019. godine.
Odluka u odnosu na Nadu Aksentijević Karaman je postala pravomoćna 4. prosinca 2019. godine.
Odluka u odnosu na Niku Raiča je postala pravomoćna 12. kolovoza 2019. godine.