Što je kreditna sposobnost?

 
Kreditna institucija procjenjuje kreditnu sposobnost

Kreditna sposobnost jest ocjena koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita. Sam postupak i elementi koji se procjenjuju kod izračuna kreditne sposobnosti u pravilu su definirani internim aktima kreditnih institucija, a na koje također mogu utjecati i odredbe pojedinih zakona i pripadajućih odluka. Primjerice, Ovršnim zakonom propisan je dio plaće zaštićen od ovrhe budući da predstavlja iznos minimalnih životnih troškova, tj. dio plaće koji bi trebao ostati na raspolaganju potrošaču. Odluka o tome je li potrošač kreditno sposoban ili ne, isključivo je na banci, tj. kreditnoj instituciji koja je dužna voditi računa da potrošač tim novim zaduženjem ne dođe u stanje prezaduženosti, a to i sam potrošač treba imati na umu. Valja napomenuti da banke pri odlučivanju o kreditnoj sposobnosti klijenta u postojeće zaduženje ubrajaju i dopušteni minus po tekućem računu kao i zaduženja (limite) po kreditnim karticama. Pri procjeni kreditne sposobnosti banke se koriste podacima o novčanim obvezama potrošača koje obrađuju i razmjenjuju u Osnovnom sustavu registra posredovanjem Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK).

Detaljnije informacije o kreditima doznajte ovdje.