SDDS

Objavljeno: 26.6.2019. Ažurirano: 26.6.2019.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.

Kalendar objavljivanja podataka

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

DZS Objavljeni podaci

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, ožujak 2019.

88.636 94.662

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, ožujak 2019. 88.527 92.901

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010. milijuni kuna T, ožujak 2019. 82.735 88.336    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, ožujak 2019. 74.325 77.918

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, ožujak 2019. 74.047 76.411

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010. milijuni kuna T, ožujak 2019. 69.923 73.460    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, ožujak 2019. 74.325 77.918

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, ožujak 2019. 14.311 16.744

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, ožujak 2019. 88.636 94.662

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)                                                          DZS Objavljeni podaci

 

Izvorni indeks

indeks, 2015.=100

M, travanj 2019.

106,8 111,7

 

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2015.=100

M, travanj 2019.

108,2 108,4

 

 

 

Trend-ciklus

indeks, 2015.=100

M, travanj 2019.

108,5 108,2

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, ožujak 2019.

1.661 1.644

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, ožujak 2019.

136 154

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, ožujak  2019.

6.464 6.369

podaci

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, svibanj  2019.

103,0 102,4

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, svibanj 2019.

101,7 101,8

DZS Objavljeni podaci

DSBB

FISKALNI SEKTOR Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

161.906.779 158.056.575

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

155.436.095 152.714.569

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2017.

6.470.684 5.342.006

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2017.

7.215.850 8.085.706

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

-745.166 -2.743.700

 

 

  Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2017. 7.545.644 -2.647.155    
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2017. 10.663.576 -106.681    
  Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom toku tisuće kuna G, 2017. 3.117.932 2.540.474    
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2017. 2.372.766 -203.226    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2017.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

162.651.945 160.800.275

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj 2019.

14.765.574 10.583.016

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj 2019. 11.558.182

12.761.586

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, travanj  2019. 3.207.392 -2.178.570

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, travanj 2019. 183.094 353.311

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj  2019. 3.024.298 -2.531.881

 

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, travanj 2019. 55.762 36.550  

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, travanj  2019. -524.885 -385.120

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, travanj 2019.

-580.647 -421.670  

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, travanj 2019. 2.443.651 -2.953.551    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M, travanj 2019. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, ožujak 2019. 11.741.276 13.114.897    

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)

milijuni kuna

T, prosinac 2018. 277.890,9 278.233,1

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, prosinac 2018. 175.334,0 173.789,4

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, prosinac 2018. 12.316,1 12.416,4    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2018. 11.909,1 12.024,9

 

 

             Krediti milijuni kuna T, prosinac 2018. 407,0 391,5    
    Dugoročno milijuni kuna T, prosinac 2018. 163.018,0 161.373,0    
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2018. 126.435,7 125.368,2    
              Krediti milijuni kuna T, prosinac 2018. 36.582,3 36.004,8    
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, prosinac 2018. 102.556,9 104.443,7    

 

 

Kratkoročno

milijuni kuna T, prosinac 2018. 153,0 4,6

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2018. 4,7 4,6

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2018. 148,4 0,0

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, prosinac 2018. 102.403,9 104.439,1

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2018. 57.609,7 58.685,7    

                   Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2018. 44.794,2 45753,4

 

 

  Izdana jamstva središnje države  milijuni kuna T, prosinac 2018. 8.003,8 10.029,6    
          Domaća milijuni kuna T, prosinac 2018. 4.059,8 5.910,3    
          Inozemna milijuni kuna T, prosinac 2018. 3.944,0 4.119,4    
FINANCIJSKI SEKTOR  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije monetarne statistike Bilten HNB-a  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, travanj 2019.

120.404,8 119.555,5

 

 

 

 

M4

milijuni kuna

M, travanj 2019. 316.850,5 317.208,4

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, travanj 2019. 59.582,8 60.908,8

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, travanj 2019. 4.357,3 4.387,2

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, travanj 2019. 221.030,6 222.198,2

 

 

 

Inozemna aktiva (neto)

milijuni kuna

M, travanj 2019. 124.201,8 125.566,2

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

Primarni novac

milijuni kuna

M, svibanj 2019.

101.464,5 100.678,9

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, svibanj 2019.

0,0 0,3

 

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, svibanj 2019.

2.019,5 2.019,6

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, svibanj 2019.

0,9 0,9

 

 

 

Inozemna aktiva

milijuni kuna

M, svibanj 2019.

139.383,3 140.406,3

 

 

 

Inozemna pasiva

milijuni kuna

M, svibanj 2019.

19.437,6 20.815,1

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

na prekonoćne kredite 4/

%, na god. razini

M, svibanj  2019.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-a (u kunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

– rok dospijeća 35 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-a (u stranoj valuti)

 

 

   

 

 

    – rok dospijeća 35 dana %, na god. razini M, studeni  2014. - -    

 

 

– rok dospijeća 63 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a – rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
      – rok dospijeća 91 dan %, na god. razini

22.  svibnja 2019. 

0,03

0,20

   
      – rok dospijeća 182 dana %, na god. razini

19. veljače  2019.

0,06

0,06    
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 26. lipnja 2019. 0,08

0,08

   
      – rok dospijeća 728 dana %, na god. razini 24. studeni 2015.

-

-

   
  indeksirani u eurima        
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 22. svibnja 2019.  0,00 0,00    
  u eurima        
      – rok dospijeća 455 dana %, na god. razini 31. siječnja 2019.

0,00

0,10

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica koje je izdala Republika Hrvatska)

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

Važno: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga

Bilten HNB-a  
Platna bilanca           DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-872,9 4.019,2

 

 

 

Uvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

6.620,6 6.682,5

 

 

 

Izvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

5.194,3 10.641,3

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

20,4 -343,0

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

532,9 403,5

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

263,9

145,6

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-854,7 3.062,7

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

721,4 12,8

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

114,6 49,2

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

64,3 942,0

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-1.758,4 2.060,4

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, travanj 2019. 18.782,8 18.321,7 HNB statistički podaci DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka)

milijuni EUR

14.lipnja 2019

18.582,1 18.438,2

 

 

     Zlato milijuni EUR

14.lipnja 2019

0,0 0,0    
     Devize milijuni EUR

14.lipnja 2019

18.208,6 18.062,8    
     Posebna prava vučenja milijuni EUR

14.lipnja 2019

373,2 375,1    
     Pričuvna pozicija u MMF-u milijuni EUR

14.lipnja 2019

0,3 0,3    
Trgovina robom           DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, travanj 2019.

-999,4 -914,4

 

 

 

 

Ukupan izvoz (p)

milijuni EUR

M, travanj 2019.

1.218,7 1.302,8

 

 

 

 

Ukupan uvoz (p)

milijuni EUR

M, travanj 2019.

2.218,1 2.217,2

 

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-27.850,7 -27.481,3   DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, prosinac 2018.

38.835,8 39.036.7    

Valutni tečaj

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M,  svibanj 2019.

7,418955

7,412105

Tečajna lista HNB-a

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r)(p)

tisuće

G, 2018.

4.089,4

4.124,5

 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na prekonoćne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke.
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.