SDDS

Objavljeno: 27.5.2019. Ažurirano: 27.5.2019.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.

Kalendar objavljivanja podataka

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

DZS Objavljeni podaci

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, prosinac 2018.

94.662 106.911

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, prosinac 2018 92.901 104.232

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010. milijuni kuna T, prosinac 2018 88.336 99.110    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, prosinac 2018 77.918 85.581

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, prosinac 2018 76.411 83.581

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010. milijuni kuna T, prosinac 2018 73.460 80.354    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, prosinac 2018 77.918 85.581

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, prosinac 2018 16.744 21.330

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, prosinac 2018 94.662 106.911

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)                                                          DZS Objavljeni podaci

 

Izvorni indeks

indeks, 2015.=100

M, ožujak 2019.

111,7 102,3

 

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2015.=100

M, ožujak 2019.

108,8 109,5

 

 

 

Trend-ciklus

indeks, 2015.=100

M, ožujak 2019.

- -

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac 2018.

1.644 1.689

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac 2018.

154 133

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, ožujak  2019.

6.464 6.369

podaci

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, travanj  2019.

102,4 101,9

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, travanj  2019.

101,8 101,0

DZS Objavljeni podaci

DSBB

FISKALNI SEKTOR Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

161.906.779 158.056.575

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

155.436.095 152.714.569

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2017.

6.470.684 5.342.006

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2017.

7.215.850 8.085.706

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

-745.166 -2.743.700

 

 

  Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2017. 7.545.644 -2.647.155    
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2017. 10.663.576 -106.681    
  Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom toku tisuće kuna G, 2017. 3.117.932 2.540.474    
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2017. 2.372.766 -203.226    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2017.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

162.651.945 160.800.275

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak 2019.

10.583.016 10.786.208

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak 2019. 12.761.586

12.025.162

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, ožujak  2019. -2.178.570 -1.238.954

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, ožujak 2019. 353.311 139.090

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak  2019. -2.531.881 -1.378.044

 

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, ožujak 2019. 36.550 223.461  

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, ožujak  2019. -385.120 4.421.853

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, ožujak 2019.

-421.670 4.198.392  

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, ožujak 2019. -2.953.551 2.820.348    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M, ožujak 2019. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, ožujak 2019. 13.114.897 12.164.252    

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)

milijuni kuna

T, prosinac 2018. 277.890,9 278.233,1

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, prosinac 2018. 175.334,0 173.789,4

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, prosinac 2018. 12.316,1 12.416,4    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2018. 11.909,1 12.024,9

 

 

             Krediti milijuni kuna T, prosinac 2018. 407,0 391,5    
    Dugoročno milijuni kuna T, prosinac 2018. 163.018,0 161.373,0    
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2018. 126.435,7 125.368,2    
              Krediti milijuni kuna T, prosinac 2018. 36.582,3 36.004,8    
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, prosinac 2018. 102.556,9 104.443,7    

 

 

Kratkoročno

milijuni kuna T, prosinac 2018. 153,0 4,6

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2018. 4,7 4,6

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2018. 148,4 0,0

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, prosinac 2018. 102.403,9 104.439,1

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2018. 57.609,7 58.685,7    

                   Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2018. 44.794,2 45753,4

 

 

  Izdana jamstva središnje države  milijuni kuna T, prosinac 2018. 8.003,8 10.029,6    
          Domaća milijuni kuna T, prosinac 2018. 4.059,8 5.910,3    
          Inozemna milijuni kuna T, prosinac 2018. 3.944,0 4.119,4    
FINANCIJSKI SEKTOR  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije monetarne statistike Bilten HNB-a  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, ožujak 2019.

119.555,5 116.342,9

 

 

 

 

M4

milijuni kuna

M, ožujak 2019. 317.208,4 319.546,4

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, ožujak 2019. 60.908,8 63.218,6

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, ožujak 2019. 4.387,2 4.287,2

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, ožujak 2019. 222.198,2 220.630,0

 

 

 

Inozemna aktiva (neto)

milijuni kuna

M, ožujak 2019. 125.566,2 124.851,1

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

Primarni novac

milijuni kuna

M, travanj 2019.

100.678,9 103.034,2

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, travanj 2019.

0,3 0,0

 

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, travanj 2019.

2.019,6 2.019,9

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, travanj 2019.

0,9 0,9

 

 

 

Inozemna aktiva

milijuni kuna

M, travanj 2019.

140.401,2 137.347,6

 

 

 

Inozemna pasiva

milijuni kuna

M, travanj 2019.

20.815,1 17.407,3

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

na prekonoćne kredite 4/

%, na god. razini

M, travanj  2019.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-a (u kunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

– rok dospijeća 35 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-a (u stranoj valuti)

 

 

   

 

 

    – rok dospijeća 35 dana %, na god. razini M, studeni  2014. - -    

 

 

– rok dospijeća 63 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a – rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
      – rok dospijeća 91 dan %, na god. razini

22.  svibnja 2019. 

0,03

0,20

   
      – rok dospijeća 182 dana %, na god. razini

19. veljače  2019.

0,06

0,06    
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 22. svibnja 2019. 0,08

0,08

   
      – rok dospijeća 728 dana %, na god. razini 24. studeni 2015.

-

-

   
  indeksirani u eurima        
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 22. svibnja 2019.  0,00 0,00    
  u eurima        
      – rok dospijeća 455 dana %, na god. razini 31. siječnja 2019.

0,00

0,10

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica koje je izdala Republika Hrvatska)

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

Važno: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga

Bilten HNB-a  
Platna bilanca           DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-872,9 4.019,2

 

 

 

Uvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

6.620,6 6.682,5

 

 

 

Izvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

5.194,3 10.641,3

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

20,4 -343,0

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

532,9 403,5

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

263,9

145,6

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-854,7 3.062,7

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

721,4 12,8

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

114,6 49,2

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

64,3 942,0

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-1.758,4 2.060,4

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, ožujak 2019. 18.321,7 18.934,5 HNB statistički podaci DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka)

milijuni EUR

17.svibnja 2019.

18.502,1 18.524,0

 

 

     Zlato milijuni EUR

17.svibnja 2019

0,0 0,0    
     Devize milijuni EUR

17.svibnja 2019

18.127,1 18.146,6    
     Posebna prava vučenja milijuni EUR

17.svibnja 2019

374,7 377,0    
     Pričuvna pozicija u MMF-u milijuni EUR

17.svibnja 2019

0,3 0,3    
Trgovina robom           DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, ožujak 2019.

-883,1 -763,3

 

 

 

 

Ukupan izvoz (p)

milijuni EUR

M, ožujak 2019.

1.282,4 1.190,8

 

 

 

 

Ukupan uvoz (p)

milijuni EUR

M, ožujak 2019.

2.165,4 1.954,1

 

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, prosinac 2018.

-27.850,7 -27.481,3   DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, prosinac 2018.

38.835,8 39.036.7    

Valutni tečaj

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M,  travanj 2019.

7,412105

7,425058

Tečajna lista HNB-a

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r)(p)

tisuće

G, 2018.

4.089,4

4.124,5

 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na prekonoćne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke.
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.