Preporuka Europske središnje banke od 27. ožujka 2014. o zajedničkim pravilima i minimalnim standardima zaštite povjerljivosti statističkih podataka koje prikuplja Europska središnja banka uz pomoć nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/14)

Pretraživanje regulative