Bankovni računi

Objavljeno: 1.2.2015.
Najvažniji i najčešće korišteni bankovni računi su tekući računi i žiroračuni. Obje vrste bankovnih računa ubrajaju se u transakcijske račune.

Bankovne račune otvara i vodi kreditna institucija na zahtjev i u ime jednog ili više korisnika platnih usluga (klijent) za izvršavanje platnih transakcija. Svi detalji o uvjetima otvaranja, vođenja i zatvaranja transakcijskog računa sadržani su u okvirnom ugovoru koji se sklapa između kreditne institucije i korisnika platnih usluga i na temelju kojeg ta kreditna institucija otvara konkretan transakcijski račun. Kako kreditne institucije nude različite uvjete i funkcionalnosti koje se odnose na transakcijske račune, konačnom izboru kreditne institucije, u kojoj će se otvoriti konkretan transakcijski račun, treba prethoditi usporedba različitih ponuda, nakon čega se donosi odluka u skladu s vlastitim potrebama.

Tko može otvoriti račun u kreditnoj instituciji

Transakcijski račun u pravilu može otvoriti punoljetna osoba neovisno o tome ima li redovit priljev po računu ili ne. Uz pristanak roditelja (skrbnika ili zakonskog zastupnika), tekući račun mogu imati i maloljetne osobe, a žiroračun maloljetnim osobama otvara se u svrhu priljeva na osnovi stipendija, nagrada učenika na natjecanjima te rada učenika i studenata u servisima/udrugama, na sezonskim ili nekim drugim sličnim poslovima.

O čemu voditi računa prije odluke o otvaranju računa

Ovisno o željama pojedinca, za odabir kreditne institucije može biti presudno više različitih činitelja. Pri otvaranju transakcijskog računa poželjno je prethodno razmisliti o navikama, kojim se sve bankovnim i financijskim uslugama namjerava koristiti i koliko često. Kada se jednom definiraju želje i potrebe, a prije samog izbora, potrebno je prikupiti sve informacije i osobitu pozornost obratiti na:

 • troškove otvaranja računa,
 • mjesečne troškove vođenja računa,
 • dodatne mogućnosti koje se nude uz otvaranje računa,
 • sve vrste naknada koje su povezane s transakcijskim računom,
 • koliko iznose te naknade, je li njihova visina promjenjiva i o čemu ovisi,
 • dnevne limite (ograničenja) za podizanje gotovine na bankomatima,
 • broj bankomata kojima kreditna institucija raspolaže i njihovim lokacijama (raširenost mreže bankomata i poslovnica kreditne institucije),
 • visinu kamate na pozitivan saldo na računu i
 • uvjete i troškove vezane uz zatvaranje računa.

Otvaranje bankovnog računa

Kreditna institucija otvara tekući račun ili žiroračun na osnovi okvirnog ugovora sklopljenog s korisnikom platnih usluga. Okvirnim ugovorom detaljnije se reguliraju uvjeti otvaranja i vođenja tog računa. Pri otvaranju računa kreditna institucija dužna je:

Pri otvaranju transakcijskog računa kreditna institucija vam izdaje karticu računa s personaliziranim obilježjima, koja vam omogućuje jednostavan i brz pristup sredstvima na vašem računu (npr. na bankomatu).

KORISNO: S obzirom na to da upotrebom kartice možete jednostavno pristupiti svom računu, iznimno je važno voditi računa o tome da u najvećoj mogućoj mjeri smanjite mogućnost njezine zloporabe, pa tako ni u kojem slučaju ne biste smjeli uz karticu računa imati zapisan PIN.

VAŽNO: O razlozima prikupljanja vaših osobnih podataka kreditna institucija obvezna vas je informirati. Ako se od vas traže podaci izvan opsega propisanog važećim propisom, potrebna je vaša suglasnost. Na vaše podatke koje kreditna institucija prikupi u okviru bilo kojega ugovornog odnosa s vama primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka i odredbe o bankovnoj tajni.

Konstrukcija bankovnog računa

U Republici Hrvatskoj od 1. lipnja 2013. obvezna je IBAN (engl. International Bank Account Number) konstrukcija bankovnog računa. IBAN je međunarodni standard za numeraciju bankovnih računa, a hrvatska konstrukcija bankovnih računa sastoji se od 21 znamenke, pri čemu:

 • HR je oznaka države po standardu ISO 3166-1.
 • Kontrolni broj ima dvije znamenke.
 • Broj kreditne institucije označuje se sa sedam znamenki.
 • Broj transakcijskog računa čini deset znamenki.

Konstrukcija IBAN-a ista je za sve račune (tekuće račune, žiroračune, posebne račune zaštićene od ovrhe i sl.).

Ispravan način prikaza konstrukcije računa na službenim dokumentima i nalozima za ručnu obradu platnih transakcija jest grupiranje alfanumeričkih znakova po četiri u grupi, i to počevši od prvog znaka (npr. HR64 3465 2081 1002 8931 0).