Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 7.11.2019.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

 

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,238 4,204 4,174 4,125 4,089
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 331.343 339.696 351.169 366.426 382.624
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene)  43.426 44.640 46.640 49.118 51.608
BDP po stanovniku (u EUR)   10.247 10.619 11.174 11.907 12.621
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) –0,1 2,4 3,5 3,1 2,6
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena  –0,2 –0,5 –1,1 1,1 1,5
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 111 1.452 994 1.679 973
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a)  0,3 3,3 2,1 3,4 1,9
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a)  43,3 46,4 47,7 50,1 50,6
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a)  43,7 46,1 46,5 49,4 51,4
Inozemni dug  (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 49.095 48.230 44.714 43.683 42.710
Inozemni dug (u % BDP-a)  113,1 108,0 95,9 88,9 82,8
Inozemni dug  (u % izvoza robe i usluga)  260,9 232,7 201,0 177,5 163,7
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 46,3 44,0 35,7 33,1 27,1
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 12.688 13.707 13.514 15.706 17.438
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 8,0 8,0 7,5 7,8 7,9
Nacionalna valuta: kuna (HRK)           
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,6615 7,6350 7,5578 7,5136 7,4176
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 6,3021 6,9918 7,1685 6,2697 6,4692
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR)  7,6300 7,6096 7,5294 7,4601 7,4141
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD)  5,7493 6,8623 6,8037 6,6224 6,2784
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e –17.725 –11.262 –3.884 2.914 992
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e –5,3 –3,3 –1,1 0,8 0,3
Dug opće države (u % BDP-a) e 84,7 84,4 81,0 78,0 74,8
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 17,3 16,2 13,1 11,2 8,4
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 43,3 44,2 44,6 45,8 46,9

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2017. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2018. privremeni su.
b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2018. privremeni su.
c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s trećim tromjesečjem 2019. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju rujna 2019. 
d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim  poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.
e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.
f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB