Objašnjavamo

Objavljeno: 23.11.2017.

U tekstovima Objasni mi i videomaterijalima odnosno animacijama Pokaži mi naučite više o pojmovima povezanima s radom središnjih banaka i drugih važnih financijskih i ekonomskih institucija.

Videomaterijali na engleskom jeziku imaju hrvatske titlove.

 

Video