Središnja banka predložila stečaj za Neretvansku gospodarsku banku i Invest štedionicu

Objavljeno: 26.3.1999.

U nastavku 131. sjednice održane 24.3.1999. godine, Savjet Hrvatske narodne banke raspravljao je danas o situaciji u Neretvansko gospodarskoj banci d.d. Ploče i u Invest štedionici d.d. Zagreb. Činjenice do kojih se došlo izravnim nadzorom ovih dviju institucija, kao i analizom njihovih financijskih izvješća ukazuju na višegodišnje probleme u poslovanju, te nepoštivanje zakonskih propisa i mjera Hrvatske narodne banke. Ove institucije ne raspolažu adekvatnim kapitalom, a nesposobne su i za plaćanja, obzirom da su im žiro-računi već duže vrijeme blokirani. Neretvansko gospodarskoj banci, kao i Invest štedionici odobreno je korištenje interventnog kredita HNB-a, koji po dospijeću nije vraćen. Savjet Hrvatske narodne banke ocijenio je na temelju zaključaka rasprave da ne postoje izgledi da se ove dvije financijske institucije oporave i nastave stabilno poslovati u budućnosti, te donio odluku o upućivanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad ove dvije financijske institucije.

Na 132. sjednici Savjeta HNB-a održanoj danas donesena je Odluka o prijenosu računa banaka i štedionica iz Zavoda za platni promet u Hrvatsku narodnu banku i o početku rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja temeljem koje će od 6. travnja 1999. godine Hrvatska narodna banka voditi račune za namirenje banaka i štedionica. Kako bi se poslovanje na međubankarskom tržištu prilagodilo skorom uvođenju Sustava velikih plaćanja, odnosno stvorili potrebni preduvjeti za funkcioniranje tog sustava, doneseno je nekoliko odluka. Tako je, između ostalih, donesena Odluka o prekonoćnom međubankarskom trgovanju kojom se reguliraju način i uvjeti trgovanja na međubankarskom tržištu u prvoj fazi razvoja sustava međubankarskog trgovanja, te Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kratkoročnog intervnentog kredita kojom su jasnije precizirani uvjeti pod kojima se odobrava interventni kredit, skraćen je rok korištenja interventnog kredita na jedan dan, te dokinuta mogućnost produljenja roka korištenja interventnog kredita.

Na sjednici održanoj u petak, Savjet HNB-a donio je i nekoliko odluka iz područja bonitetnog nadzora, kojima se postojeća regulativa usklađuje s temeljnim principima Bazelske komisije za superviziju banaka, međunarodnim računovodstvenim standardima, te odredbama novog Zakona o bankama. To su odluke o kontnom planu za banke, o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti banke, o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane aktive banke, o načinu izračunavanja kapitala banke, te o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banke. Ove odluke, po ocjeni Savjeta HNB-a, jačaju nadzornu funkciju hrvatske središnje banke, i poboljšavaju regulativu za poslovanje u hrvatskom bankovnom sustavu.

Savjet HNB-a prihvatio je na ovoj sjednici i Pravilnik o postupku i kriterijima za davanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave banaka, kao i Pravilnik o stručnom bankarskom ispitu, koji propisuje sadržaj, rokove i način polaganja stručnog bankarskog ispita kandidata za mjesto člana, odnosno predsjednika Uprave banke ili štedionice, te kriterije koje taj kandidat mora ispunjavati da bi uopće pristupio tom ispitu.