TARGET2

Objavljeno: 21.7.2015. Ažurirano: 1.1.2023.
TARGET2 je platni sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu. TARGET2-HR nacionalna komponenta započela je s produkcijskim radom 1. veljače 2016.

TARGET2 (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) sustav je s jedinstvenom tehničkom platformom (engl. Single Shared Platform – SSP) kojom zajednički upravljaju u ime Eurosustava Banca d'Italia, Banque de France i Deutsche Bundesbank.

Europska središnja banka glavno je nadzorno tijelo sustava TARGET2.

TARGET2 razvile su središnje banke EU-a s ciljem omogućavanja sigurne i efikasne namire platnih transakcija (nacionalnih i prekograničnih) u eurima na RTGS načelu (engl. Real Time Gross Settlement) te olakšavanja provođenja monetarne politike EU-a.

Europska središnja banka (ECB) i nacionalne središnje banke europodručja upravljaju brojnim infrastrukturama financijskih tržišta koje osiguravaju slobodan protok gotovine, vrijednosnih papira i kolaterala unutar Eurosustava. One se zajednički nazivaju TARGET usluge.

TARGET2 je centralizirani sustav koji nudi istu razinu usluge svim svojim sudionicima i koji se u smislu pravne strukture sastoji od više platnih sustava RTGS, nacionalnih komponenata sustava TARGET2.

TARGET2-HR  je komponenta sustava TARGET2 kojom upravlja Hrvatska narodna banka i određena je kao "sustav" u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

Direktni sudionici sustava TARGET2-HR jesu Hrvatska narodna banka (HNB), kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje HNB-a za rad, Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), SKDD-CCP Smart Clear d.d. i Financijska agencija kao upravitelj dvaju sporednih sustava – AS (engl. Ancillary System).

TARGET2-HR platni je sustav u kojem se namiruju platne transakcije u realnom vremenu u eurima (nacionalne i prekogranične) na RTGS načelu (engl. Real Time Gross Settlement) za međubankovna plaćanja i plaćanja klijenata te plaćanja u svrhu provođenja monetarne politike EU-a i monetarnih operacija HNB-a, platne transakcije u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem, platne transakcije u svrhu provođenja transakcija povezanih sa sudjelovanjem na tržištu kapitala, platne transakcije u svrhu provođenja konačne namire drugih platnih sustava i ostale platne transakcije. Nalozi za plaćanje podnose se na obradu i namiruju pojedinačno, na kontinuiranoj osnovi u novcu središnje banke, s trenutnom konačnošću namire.

Više informacija: ECB's Target2

Platni sustav TARGET2-HR otvoren je za provođenje plaćanja svaki radni dan od 07:00 do 18:00 sati u skladu s:

Terminskim planom rada sustava TARGET2-HR

Sustav TARGET2-HR zatvoren je u sljedećim danima:

1. siječnja (Nova godina); Veliki petak; Uskrsni ponedjeljak; 1. svibnja (Praznik rada); 25. prosinca (Božić); 26. prosinca (prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan)


PREGLED NAKNADA

Pregled naknada pruža sudionicima sustava TARGET2-HR sveobuhvatan pregled strukture naknada i aspekata povezanih s naplatom usluga sustava TARGET2. Sudionicima se naplaćuje korištenje usluga u platnom modulu (PM) sustava te usluge sudjelovanja u TARGET2-Securities i sustavu TIPS (engl. TARGET Instant Payment Settlement).

DODATAK VI – Popis naknada i izdavanje računa


TARGET2-HR – engl. National Service Desks (NSD)

Hrvatska narodna banka u potpunosti je odgovorna za poslovne odnose sa sudionicima sustava TARGET2-HR i vodi Nacionalni servisni odjel (NSD) kako bi im pomogao u ispunjavanju njihovih obveza.

NSD je jedina kontaktna točka za sudionike sustava TARGET2-HR i odgovoran je za pravodobno rješavanje upita, osiguravanje podrške za realizaciju zahtjeva i rješavanje incidenata.

NSD-ovi također pružaju podršku jedni drugima u slučaju prekograničnih problema i/ili upita te rade zajedno, dijele i razmjenjuju informacije i iskustva te pomažu u rješavanju problema po potrebi.

Kontakt: helpdesk.t2hr@hnb.hr

TARGET servisi – Operativni status (trenutačno ažurirani) – Europska središnja banka


Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
(NN, br. 5/2016.)


PRAVILA RADA

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
(NN, br. 102/2018., 110/2019., 119/2021. i 137/2022.)

Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa
(NN, br. 102/2018. i 110/2019.)

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
(NN, br. 102/2018., 110/2019., 119/2021. i 137/2022.)

Odluka o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnog kredita
(NN, br. 137/2022.)

Odluka o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju
(NN, br. 137/2022.)

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
(NN, br. 102/2018., 110/2019., 119/2021. i 137/2022.)

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
(NN, br. 102/2018., 110/2019., 119/2021. i 137/2022.)

Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja
(NN, br. 119/2021. i 137/2022.)

Uputa za izvanredne situacije

  • Prilog I Upute za izvanredne situacije – ovlaštene osobe – imatelji PM računa
  • Prilog II Upute za izvanredne situacije – ovlaštene osobe – sporedni sustavi
  • Prilog III Upute za izvanredne situacije – Contingency – Payments
  • Prilog IV Upute za izvanredne situacije – Contingency – Form I

Zahtjev za naknadu štete


DOKUMENTACIJA

Smjernice Europske središnje banke

Dokumentacija i korisne poveznice – Internetske stranice Europske središnje banke nude jedinstvenu točku pristupa informacijama o zajedničkim značajkama i relevantnim dokumentima vezanim uz TARGET servise (prije svega za profesionalnu upotrebu).

Funkcionalne specifikacije – verzija 15.0

Funkcionalne specifikacije verzija 14.01

Informacije za korisnike


HRVATSKA SAVJETODAVNA SKUPINA AMI-PAY NSG

Radi unaprjeđenja i razvoja sigurne i učinkovite infrastrukture platnog prometa Eurosustava, savjetodavna skupina Advisory Group on Market Infrastructures for Payments (AMI-Pay) usvojila je mandat za osnivanje nacionalnih savjetodavnih skupina – Advisory Group on Market Infrastructures for Payments – National Stakeholder Group (AMI-Pay NSG).

Prema mandatu AMI-Pay NSG osnovni je zadatak hrvatske AMI-Pay NSG suradnja sa skupinom AMI-Pay u ključnim pitanjima u vezi s infrastrukturom platnog prometa Eurosustava s krajnjom svrhom pružanja podrške skupini AMI-Pay pri ispunjavanju njezinih uloga i odgovornosti. Hrvatska skupina AMI-Pay osnovana je u studenome 2017., vodi je predstavnik Hrvatske narodne banke, a njezini su članovi predstavnici institucija koje sudjeluju u sustavu T2-HR.

Elektronička adresa hrvatske skupine AMI-Pay NSG: ami-pay-nsg-hr@hnb.hr