Analiza likvidnosti

Upravljanje likvidnošću središnje banke podrazumijeva osiguravanje ponude likvidnosti bankarskom sustavu koja će omogućiti održavanje kamatne stope na prekonoćnom međubankarskom tržištu unutar kamatnog raspona.

To se postiže operacijama na otvorenom tržištu i zahtjeva prognozu likvidnosti bankovnog sustava.

Indikatori likvidnosti
u milijunima kuna

Stanje na dan
Autonomni faktori
Operacije na otvorenom tržištu
Redovite operacije
Operacije fine prilagodbe
Strukturne operacije
Stalno raspoložive mogućnosti
Prekonoćni kredit
Prekonoćni depozit
Kunski dio obvezne pričuve
Izdvajanje
Održavanje
Račun za namirenje
Duže vremenske serije

Analiza likvidnosti temelji se na odnosu između ponude i potražnje za likvidnošću.

Pojednostavljena bilanca HNB-a

AKTIVA PASIVA
Autonomni faktori

Neto raspoloživa inozemna aktiva

Autonomni faktori

Gotov novac izvan kreditnih institucija

Kunski depoziti države

Ostali autonomni faktori

Račun za namirenje

Izdvajanje obvezne pričuve

Instrumenti monetarne politike

Operacije na otvorenom tržištu

Prekonoćni kredit

Instrumenti monetarne politike

Prekonoćni depozit

Ponudu likvidnosti čine autonomni faktori, odnosno stavke iz bilance HNB-a koje utječu na likvidnost bankarskog sektora, ali njihove promjene nisu pod neposrednom kontrolom središnje banke. Autonomne faktore čine neto raspoloživa inozemna aktiva, gotov novac izvan kreditnih institucija, kunski depoziti države, te ostali autonomni faktori.

Potražnja za likvidnošću određena je ukupnim iznosom kunskog dijela obvezne pričuve i potražnje za viškom likvidnosti.

Ravnoteža između ponude i potražnje za likvidnošću postiže se instrumentima monetarne politike. Promjena u instrumentima monetarne politike izazvana od Hrvatske narodne banke mora biti jednaka razlici između autonomnih faktora i depozita banaka uz danu razinu međubankarske kamatne stope, što znači promjenu u neto likvidnosti. Ukoliko se predvidi da će potražnja za rezervama premašiti ponudu rezervi, doći će do manjka likvidnosti u sustavu te će Hrvatska narodna banka trebati ubaciti dodatnu likvidnost u sustav. Suprotan slučaj je višak likvidnosti kada središnja banka treba povući likvidnost iz sustava.

Hrvatska narodna banka dodatnu likvidnost osigurava redovitim operacijama na otvorenom tržištu, dok u nepredviđenim situacijama bankama na raspolaganju stoje stalno raspoložive mogućnosti prekonoćnog kredita i prekonoćnog depozita.