TARGET2

Objavljeno: 1.2.2015.

TARGET2 (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) je platni sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu.

U skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA, nacionalna komponenta TARGET2-HR započela je s  produkcijskim radom 1. veljače 2016.