Rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka

Objavljeno: 10.10.2017. Ažurirano: 16.7.2019.

Hrvatska narodna banka u listopadu 2012. godine započela je s provođenjem Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka. Anketa se provodi četiri puta godišnje, krajem pojedinog tromjesečja, s ciljem stjecanja uvida u kretanje standarda i uvjeta kreditiranja poslovnih banaka (ponude) te u promjene potražnje za kreditima u Hrvatskoj. Upitnik ispunjavaju rukovoditelji u poslovnim bankama zaduženi za kreditno poslovanje banaka s poduzećima i stanovništvom. Rezultati ankete pomažu u razumijevanju kretanja na tržištu kredita i time podupiru analitičke i istraživačke zadatke središnje banke, a koriste i informiranju poslovne zajednice i šire javnosti. Rezultati ankete prikazuju se putem tzv. neto postotka koji može poprimiti vrijednosti od –100 do +100. Odgovori su ponderirani udjelom pojedine banke u ukupnim kreditima poduzećima odnosno stanovništvu. Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka metodološki je usklađena s anketom koju za područje eura provodi Europska središnja banka (engl. Euro Area Bank Lending Survey).