Priopćenja

Sjednica Savjeta HNB-a
Zakon članovima Savjeta HNB-a ograničava rad za Vladu RH

Datum 18.11.2009.

HNB kupio 80 milijuna eura

Datum 22.10.2009.

Proširena makroekonomska statistika HNB-a

Datum 19.10.2009.

Izaslanstvo MMF-a u posjetu Hrvatskoj

Datum 14.10.2009.

Sjednica Savjeta HNB-a
Projekcija monetarne politike za sljedeća dva tromjesečja

Datum 14.10.2009.

HNB kupio 154 milijuna eura

Datum 6.10.2009.

Predavanje u čast prvog guvernera HNB-a:
Uloga parlamenta i javnih medija u krizi

Datum 24.9.2009.

HNB kupio 1,3 milijuna eura

Datum 24.9.2009.

Sjednica Savjeta HNB-a
Suglasnost i za novu upravu HPB-a

Datum 9.9.2009.

Višak prihoda nad rashodima HNB-a raspoređen sukladno zakonskim propisima

Datum 31.7.2009.

Pretraživanje priopćenja