Etički kodeks

Objavljeno: 19.3.2018. Ažurirano: 8.10.2020.

U ovoj rubrici objavljen je Etički kodeks zaposlenika Hrvatske narodne banke; svrha je Kodeksa ostvarivanje pretpostavki za etičko postupanje i poslovno odgovorno ponašanje te promicanje vrijednosti organizacijske kulture. Načela i pravila ovoga Kodeksa primjenjuju se na sve zaposlenike Hrvatske narodne banke, uključujući dužnosnike.