Zamjena gotovog novca od donositelja iz inozemstva

Objavljeno: 6.4.2021.
Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećeni gotov novac iz članka 6. stavka 7. i članka 9. stavka 4. Odluke o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem od fizičkih ili pravnih osoba koje imaju prebivalište, odnosno sjedište, izvan Republike Hrvatske.

Uvjeti zamjene oštećenoga gotovog novca kune

Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećeni gotov novac za koji je prethodno utvrdila da je autentičan, i to:

 1. oštećene novčanice kune ako se predoči više od 50% novčanice
 2. oštećeni kovani novac kune ako se predoči cijeli kovani novac koji je prepoznatljiv s lica ili naličja.

Najmanja količina oštećenoga kovanog novca kune koji se dostavlja na zamjenu iznosi 1.000 komada, dok za novčanice ne postoji uvjet za količinu.

Postupak zamjene oštećenoga gotovog novca kune

Pošiljatelj je dužan unaprijed pisanim putem najaviti moguću pošiljku oštećenoga gotovog novca Hrvatskoj narodnoj banci na e-adresu gotov.novac@hnb.hr.

Za najavu pošiljke pošiljatelj mora dostaviti sljedeće podatke:

 1. naziv i sjedište te osnovnu djelatnost tvrtke/fizičke osobe
 2. ako je pošiljatelj fizička osoba, ime i prezime te adresu prebivališta fizičke osobe
 3. planirani datum dostave oštećenoga gotovog novca u Hrvatsku narodnu banku
 4. način stjecanja vlasništva nad oštećenim gotovim novcem
 5. broj računa na koji će Hrvatska narodna banka uplatiti iznos zamjene pošiljke u kunama
 6. specifikaciju oštećenoga gotovog novca prema količini, izdanjima, apoenima i ukupnim iznosima
 7. izjavu da oštećeni gotov novac nije bio izložen štetnom djelovanju koje može u doticaju s pošiljkom imati negativne posljedice za zdravlje zaposlenika Hrvatske narodne banke
 8. način dostave pošiljke Hrvatskoj narodnoj banci (prijevoz specijaliziranih tvrtki, slanje poštom, osobna dostava ili slično).

Hrvatska narodna banka u pisanom će odgovoru na zaprimljenu najavu, a nakon njezina razmatranja, obavijestiti pošiljatelja o odobrenju ili odbijanju prihvaćanja najavljene pošiljke.

U slučaju odobrenja prihvaćanja pošiljke Hrvatska narodna banka obavijestit će pošiljatelja i o:

 1. iznosu naknade za obradu pošiljke, ako je ima
 2. iznosu koji će biti uplaćen pošiljatelju na dostavljeni broj računa
 3. mogućem terminu zaprimanja pošiljke.

Ako je pošiljatelj suglasan s informacijama u obavijesti, obvezan je u odgovoru na zaprimljenu obavijest to potvrditi i dostaviti pošiljku.

Ako se Hrvatskoj narodnoj banci dostavi nenajavljena pošiljka, ili se pošiljka dostavi bez izričitog odobrenja, Hrvatska narodna banka neće prihvatiti pošiljku, odnosno pošiljka će se vratiti pošiljatelju.

Naknada za analizu i zamjenu oštećenoga gotovog novca kune

Hrvatska narodna banka utvrđuje i naplaćuje naknadu za analizu novčanica i kovanog novca kune, i to u sljedećim slučajevima:

 • ako se radi o novčanicama kune koje su oštećene aktivacijom uređaja protiv krađa, a na zamjenu se podnosi najmanje 100 (slovima: sto) komada novčanica kune – u iznosu od 1,00 kn (slovima: jedne kune) po oštećenoj novčanici kune koja se podnosi na zamjenu
 • ako se radi o oštećenom kovanom novcu kune, a na zamjenu se podnosi najmanje 1.000 (slovima: tisuću) komada oštećenoga kovanog novca kune – u iznosu od 3% (slovima: tri posto) nominalne vrijednosti oštećenoga kovanog novca kune koji se podnosi na zamjenu.

Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za analizu novčanica i kovanog novca kune ako je gotov novac oštećen pri pokušaju ili počinjenju razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela.

Isplatu vrijednosti zamijenjenoga oštećenoga gotovog novca kune Hrvatska narodna banka provodi isključivo u kunama, uplatom na račun pošiljatelja oštećenoga gotovog novca. Pošiljatelju se uplaćuje iznos zamijenjenoga oštećenoga gotovog novca umanjenog za eventualni iznos naknade, ako se naknada naplaćuje.

Postupak zamjene prikladnoga gotovog novca kune

Hrvatska narodna banka zamjenjuje i prikladne novčanice i prikladni kovani novac kune koji imaju status zakonskog sredstva plaćanja, od fizičkih ili pravnih osoba koje imaju prebivalište odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske.

Novčanica kune prikladna za optjecaj jest autentična novčanica kune kakvoće prikladne za optjecaj prema standardima utvrđenima odlukom Hrvatske narodne banke kojom se uređuju minimalni standardi za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti. Kovani novac kune prikladan za optjecaj jest autentičan kovani novac kune kakvoće prikladne za optjecaj.

Postupak zamjene prikladnoga gotovog novca istovjetan je postupku zamjene oštećenoga gotovog novca, a iznos zamijenjenoga gotovog novca uplaćuje se isključivo na kunski račun pošiljatelja gotovog novca umanjen za iznos naknade.

Naknada za obradu pošiljke iznosi 3% ukupnog iznosa primljene pošiljke.