U čemu je važnost etičkog kodeksa zaposlenika HNB-a?

Objavljeno: 29.9.2021.

Etički kodeks zaposlenika Hrvatske narodne banke čini skup etičkih vrijednosti, načela i pravila kojima se osigurava neovisna, profesionalna i javna uloga Banke. Uz etičke vrijednosti i standarde već ranije uspostavljene u Hrvatskoj narodnoj banci, koji su preuzeti i dodatno razrađeni, novim Etičkim kodeksom iz 2020. HNB je implementirao u svoj sustav zahtjeve i pravila propisana smjernicama Europske unije koja čine nužnu prilagodbu za potrebe jedinstvenoga nadzornog mehanizma i Eurosustava, kojemu ćemo pristupiti u budućem razdoblju. Prije svega riječ je o standardima koji se odnose na sprječavanje zloporabe povlaštenih informacija, izbjegavanje sukoba interesa i zabranu primanja koristi.

Svi zaposlenici HNB-a dužni su poznavati visoke etičke standarde propisane Kodeksom i pridržavati ih se, što se osigurava programom edukacija i radionica koje se provode u Banci, ali i individualnim savjetovanjima i odgovorima na konkretna pitanja zaposlenika povezana s temama iz Kodeksa.

Organizacijska jedinica HNB-a koja kontinuirano prati provedbu Kodeksa, daje njegova tumačenja i nadzire njegovu primjenu jest Ured za usklađenost poslovanja. Kao kontrolna funkcija Banke, neovisna u svom radu, Ured je središnja točka za pružanje informacija, mišljenja i preporuka o svim pitanjima u vezi s etikom i integritetom u radu.