Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
rujan 2021.

16.9.

čet

Sjednica Savjeta 

16.9.

čet

Sjednica Savjeta 

9.9.

čet

Sjednica Savjeta