Najvažnija su ulaganja u ljudski kapital i inovacije

Objavljeno: 3.10.2017.
Najvažnija su ulaganja u ljudski kapital i inovacije

Rast proizvodnosti rada u Hrvatskoj zaostaje za usporednim zemljama: Hrvatska je pratila zemlje Srednje i Istočne Europe po rastu proizvodnosti rada početkom prošlog desetljeća, ali već sredinom tog razdoblja počinje zaostajati, a osobito nakon krize. Pritom u Hrvatskoj nije nedostajalo kapitala i investicija, već je problem bio u ljudskom faktoru, naglasio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić na konferenciji „Dan velikih planova“ održanoj u organizaciji Lidera 27. rujna u Zagrebu.

Investicija smo imali kao i drugi, ali bile su loše alocirane: većina ih je išla u niskoproizvodne djelatnosti, kao što su sektor trgovine, nekretnina ili građevine. Također, velik broj niskoproduktivnih poduzeća ostaje na tržištu, što umanjuje učinkovitost alokacija resursa u gospodarstvu i proizvodnost zadržava na nižoj razini. Loša alokacija resursa povezana je s brojnim uzrocima, poput rigidne regulative tržišta robe i nerazvijenosti tržišta kapitala. Također, prema učinkovitosti države nismo dobro plasirani, no ako pogledamo državnu potrošnju, tu smo na vrhu. Dakle, razinu izdvajanja za državu ne opravdava njezina učinkovitost, poručio je guverner.

Izvoz je glavni generator oporavka u zadnje tri godine, ali za njegov rast nisu zaslužne strukturne reforme, već činjenica da je Hrvatska ušla u Europsku uniju, nakon čega je robni izvoz rastao po stopama višima od 10 posto, naglasio je guverner. Zanimljivo je i da je izvoz najviše rastao kod malih i srednjih poduzeća koja ranije nisu imala pristup tržištu Europske unije. Unatoč snažnom rastu, naš izvoz robe i dalje je niži nego u usporedivim zemljama, za razliku od izvoza usluga. A taj izvoz opet ima nepovoljnu strukturu: kroz turizam najviše izvozimo usluge koje, nažalost, nisu one intenzivne znanjem. Podsjetio je i da ne postoji izravna veza između promjene izvoznih udjela usporedivih zemalja na globalnom tržištu i kretanja tečajeva njihovih valuta te dodao da poduzeća koja izvoze imaju superiornije značajke u odnosu na neizvoznike.

Rješenja za povećanje produktivnosti treba tražiti među svim nabrojenim uzrocima zaostajanja: u unaprjeđenju ishoda obrazovanja, povećanju stope zaposlenosti, lakšem prikupljanju poduzetničkoga kapitala te smanjenju državne potrošnje i progresivnosti poreznog opterećenja. Iako se u obrazovanje u Hrvatskoj ulaže tek nešto ispod prosjeka usporedivih zemalja, rezultati učenika relativno su slabiji, što treba mijenjati. Osim toga, Hrvatska je jedna od zemalja s najmanjim ulaganjima u istraživanje i razvoj te najslabijim inovacijskim sustavom, što uvelike utječe na konkurentnost. Najvažnija su, dakle, ulaganja u ljudski kapital te u istraživanja i razvoj, poručio je guverner Vujčić.

Prezentacija guvernera HNB-a Borisa Vujčića: Proizvodnost i izvoz