Nova publikacija: Microeconomic Aspects of Productivity Developments during the Great Recession in Croatia – the CompNet Productivity Module Research Results

Objavljeno: 21.7.2017.

U novom Pregledu HNB-a Microeconomic Aspects of Productivity Developments during the Great Recession in Croatia – the CompNet Productivity Module Research Results Miljana Valdec i Jurica Zrnc analiziraju mikroekonomska obilježja agregatnih kretanja produktivnosti u Hrvatskoj tijekom recesije. Analiza je nastala u sklopu Istraživačke mreže za konkurentnost pri ESB-u.

Tijekom recesije, produktivnost hrvatskoga gospodarstva smanjila se prema više pokazatelja. U pozadini tog pada vidljiv je snažniji postotni pad produktivnosti relativno neproduktivnih poduzeća, dok su veoma produktivna poduzeća manje pogođena recesijom. Kao i u svim analiziranim zemljama u sklopu Istraživačke mreže za konkurentnost, distribucija produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj iznimno je zakrivljena, s velikim brojem slabo produktivnih poduzeća i malim brojem visokoproduktivnih poduzeća. Takva distribucija produktivnosti upućuje na važnost alokacije resursa prema visokoproduktivnim poduzećima, što je, među ostalim, zadaća tržišnog sustava koji pravilno funkcionira.

Utjecaj recesije na učinkovitost alokacije resursa bio je dvojak. S jedne strane, pokazatelji upućuju na to da se smanjila učinkovitost raspodjele kapitala među poduzećima. Navedeno može biti povezano s nizom činitelja koje je potrebno dublje istražiti, a neke od mogućih determinanti jesu rast financijskih nesavršenosti tijekom recesije i stečajne procedure koje potencijalno otežavaju preraspodjelu kapitala među poduzećima. S druge strane, analiza pokazuje da je na agregatnu produktivnost pozitivno utjecalo povećanje učinkovitosti raspodjele rada među poduzećima, što može biti povezano sa snažnom prilagodbom zaposlenosti tijekom recesije te činjenicom da je prilagodba radne snage uvjetima na tržištu dodatno olakšana povećanjem broja zaposlenih s ugovorima na određeno vrijeme. S obzirom na mogućnost da regulacija utječe na učinkovitost alokacije resursa i razinu agregatne produktivnosti, autori pozivaju na daljnja istraživanja.