Transparentnost i monetarna politika HNB-a

Objavljeno: 7.7.2017.

U novom broju Pregleda HNB-a, pod nazivom Transparentnost i monetarna politika HNB-a, Katja Gattin Turkalj i Igor Ljubaj sagledavaju trenutačna saznanja iz područja transparentnosti monetarne politike s posebnim osvrtom i doprinosom raspravi o transparentnosti djelovanja HNB-a.

Transparentnošću središnje banke smatra se jasnoća i otvorenost provođenja monetarne politike te razumljivost u obraćanju stručnoj i široj javnosti. Transparentnost uključuje različite aspekte djelovanja, ponajprije transparentnost instrumenata monetarne politike, ali i proceduralnu te provedbenu transparentnost. Ona je bitno povezana s nezavisnošću središnje banke, koja podrazumijeva i najvišu razinu odgovornosti. Također, transparentnost je značajno određena okvirom provođenja monetarne politike i posebice tečajnim režimom.

Uvidom u literaturu koja mjeri transparentnost središnjih banaka primjećuje se da su uspostavljene mjere pristrane režimima ciljanja inflacije koji se smatraju najtransparentnijima. Stoga se zaključuje kako bitne značajke monetarnog okvira same po sebi mogu činiti pojedine središnje banke više odnosno manje transparentnima.

Autori pokazuju i da je, ako se uzmu u obzir različiti okviri provođenja monetarne politike kao i različiti tečajni režimi, transparentnost HNB-a oko prosjeka usporedivih zemalja, a glede financijske stabilnosti i znatno iznad prosjeka. Hrvatska središnja banka od 2010. do 2017. povećala je transparentnost, što je u skladu s općim trendom.

Rad je dostupan na hrvatskom jeziku, a engleski će prijevod biti objavljen uskoro.