HNB za male i mlade

Objavljeno: 24.5.2017.
HNB za male i mlade

U sklopu programa "Miksano za male & mlade" Zagreb Book Festivala održana je 23. svibnja 2017. tribina Financijska pismenost za mlade na kojoj je sudjelovala Petra Poldrugač, savjetnica u Direkciji trezora Hrvatske narodne banke, koja je okupljenima objasnila ciljeve i zadaće središnje banke, uz poseban osvrt na aktivnosti središnje banke vezane uz izdavane novca.

Na tribini je predstavljena knjiga Priručnik za male ekonomiste autorica Ružice Brečić (Ekonomski fakultet, Zagreb) i Jelene Filipović (Ekonomski fakultet, Beograd). Financijska pismenost jedan je od preduvjeta društvenog napretka, a Priručnik za male ekonomiste mladoj generaciji pomaže upravo u tome - da stasaju u prave, financijski pismene poduzetnike.

Predstavljanje knjige popratile su Dijana Bojčeta Markoja (Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava) koja je predstavila rezultate istraživanja "Stavovi milenijaca o novcu i budućnosti" te Zrinka Živković-Matijević (Raiffeisenbank Austria d.d.) koja je opisala ulogu komercijalnih banaka te razliku između gotovinskog i bezgotovinskog načina plaćanja.

Održana je zatim i radionica na kojoj su budući poduzetnici naučili kako pametno uložiti džeparac, rasporediti novac za sladoled, ali i mnoge druge korake na putu ka višoj razini financijske pismenosti.