Redovita operacija

Redovita operacija R-49-2021

održana 6. prosinca 2021., u mil. kuna

Smjer Puštanje likvidnosti
Datum namire
Datum dospijeća
Ukupan iznos pristiglih ponuda 0,00
Fiksna kamatna stopa
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 0,00
Ukupan iznos odbijenih ponuda 0,00
Koeficijent raspodjele
  Duže vremenske serije (tablica O1)