Operacije fine prilagodbe

Operacije fine prilagodbe – devizna intervencija HNB-a

održana 23. ožujka 2022.

  mil. eura
Prodano bankama 144,00
Jedinstveni tečaj pri prodaji  
Prosječno ostvareni tečaj pri prodaji 7,567153
Otkupljeno od banaka  
Jedinstveni tečaj pri otkupu  
Prosječno ostvareni tečaj pri otkupu  

  Duže vremenske serije (tablica O1)