Operacije fine prilagodbe

Operacije fine prilagodbe – devizna intervencija HNB-a

održana 16. lipnja 2021.

  mil. eura
Prodano bankama  
Jedinstveni tečaj pri prodaji  
Prosječno ostvareni tečaj pri prodaji  
Otkupljeno od banaka 120,00
Jedinstveni tečaj pri otkupu 7,497346
Prosječno ostvareni tečaj pri otkupu  

  Duže vremenske serije (tablica O1)