Moraju li kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj od trenutka pridruživanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu uplaćivati dvostruke doprinose – u nacionalni sanacijski fond i u Jedinstveni fond za sanaciju?

Objavljeno: 3.6.2020.

Ne, kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj plaćaju samo jedan doprinos.

Kreditne institucije i podružnice institucija iz trećih zemalja sa sjedištem u Hrvatskoj bile su dužne od stupanja na snagu Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015.), odnosno od 28. veljače 2015. jednom godišnje uplaćivati doprinos u nacionalni sanacijski fond kojim upravlja Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD).

HAOD, kao i prije pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (Single Resolution Mechanism; SRM), jedanput godišnje prikuplja doprinose od kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj, ali od trenutka pristupanja SRM-u prema nalogu i uputi Jedinstvenog sanacijskog odbora (Single Resolution Board; SRB). Prikupljene iznose HAOD prosljeđuje na račun Jedinstvenog fonda za sanaciju (Single Resolution Fund; SRF).