Makrobonitetne mjere

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 2.1.2024.
Makrobonitetne mjere koje služe očuvanju financijske stabilnosti čine preventivne mjere, mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava i ostale mjere.

Osnovni cilj korištenja svih makrobonitetnih mjera jest jačanje otpornosti bankovnog sustava na moguće i iznenadne šokove. U tom smislu koriste se preventivne i mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava:

Struktura kapitalnog zahtjeva za banke

Kreditne institucije u Hrvatskoj dužne su održavati kapitalni zahtjev u iznosu između 13% i 15,5% ukupne izloženosti riziku (ovisno o sistemskoj važnosti kreditne institucije), na koji se dodaje individualni kapitalni zahtjev za svaku kreditnu instituciju. Struktura kapitalnog zahtjeva prikazana je na slici dolje.

Minimalni regulatorni kapitalni zahtjev iznosi 8% ukupne izloženosti riziku. Može se održavati u obliku osnovnog (redovnog i dodatnog) kapitala i dopunskog kapitala, na način da sve kreditne institucije moraju u svakom trenutku ispunjavati sljedeće kapitalne zahtjeve:

  1. stopa redovnog osnovnog kapitala od najmanje 4,5%
  2. stopa osnovnog kapitala od najmanje 6%
  3. stopa ukupnog kapitala od najmanje 8%.

Kombinirani zaštitni sloj kapitala drži se u obliku redovnoga osnovnog kapitala, a ovisno o sistemskoj važnosti kreditne institucije iznosi između 5% i 7,5% ukupne izloženosti riziku. Gradi se od zaštitnih slojeva koji su funkcija određenog tipa sistemskih rizika. To su:

Ukupna visina sloja kombiniranoga kapitalnog zahtjeva za kreditne institucije ovisi o kalibraciji pojedinih instrumenata. Kombinirani zaštitni sloj kapitala tako se sastoji od zaštitnog sloja za očuvanje kapitala od 2,5% za sve kreditne institucije, protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala koji trenutačno iznosi 1%, zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik od 1,5% te zaštitnog sloja za OSV kreditne institucije koji trenutno iznosi između 0,25% i 2,5%.