Istraživačke vijesti

Objavljeno: 28.1.2021.

Hrvatska narodna banka provodi istraživanja prema prioritetnim područjima radi ostvarenja svojih zakonom definiranih ciljeva i zadataka. Na ovome mjestu dajemo pregled prikazanih i objavljenih rezultata istraživanja u prethodnom razdoblju.

Istraživačke vijesti 2/2021.

Objavljeno: 9.7.2021.

Istraživačke vijesti 2/2021.

SRPANJ 2021.

IZDVOJENO

Središnje banke i klimatske promjene

Hrvatska narodna banka u drugom je tromjesečju nizom aktivnosti pokazala da problem klimatskih promjena sve snažnije utječe i na rad središnjih banaka, kao što smo opisali u HNBlog-u. Proveli smo istraživanje o tome kako kreditne institucije u Hrvatskoj pristupaju klimatskim i okolišnim rizicima, uključili klimatske rizike pri praćenju financijske stabilnosti, te organizirali konferenciju "The Role of Banks in Greening Our Economies" s ciljem da se poveća razumijevanje važnosti održivog financiranja i uloge banaka i regulatora u podupiranju klimatske tranzicije. U lipnju je HNB postao član Mreže za ozelenjavanje financijskog sustava, a predstavnici HNB-a sudjeluju u aktivnostima povezanima s istraživanjem i borbom protiv klimatskih promjena u okviru radnih skupina BIS-a i ESB-a.

NOVE POVREMENE PUBLIKACIJE

ISTRAŽIVANJA i-63 • 5.7.2021.
Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj

DAVOR KUNOVAC I IVAN ŽILIĆ

Uvođenje subvencije poremetilo je uobičajenu dinamiku stambenih transakcija i pridonijelo postojećem trendu rasta cijena stanova u Hrvatskoj u područjima i regijama u kojima je tržište nekretnina najaktivnije. PROČITAJ VIŠE >

WORKING PAPERS W-62 • 11.6.2021.

U potrazi za optimalnom veličinom lokalnih jedinica: procjena ekonomije obujma kod hrvatskih lokalnih jedinica

ANTONIJA Buljan, MILAN Deskar-Škrbić I Sandra Švaljek

Rad procjenjuje učinkovitost lokalnih jedinica u Hrvatskoj analizom ekonomije obujma koja promatra iznos rashoda lokalnih jedinica po stanovniku. Rezultati upućuju na to da je veličina stanovništva ispod optimalne u 3/4 gradova i općina, ako se optimalnom smatra medijalna veličina, odnosno 30% ako se koristi niža granica intervala pouzdanosti. PROČITAJ VIŠE >

PREGLEDI P-49 • 9.6.2021.
20. godišnjica eura: Zašto se neke zemlje još ne žele pridružiti?

Milan Deskar-Škrbić I Davor KunovacPostoji visoka povezanost i usklađenost ključnih kamatnih stopa i poslovnih ciklusa između europodručja i ostalih zemalja EU-a koje još nisu iskazale interes za uvođenjem eura. Dobiveni rezultati podupiru mišljenje da bi tim zemljama odgovarala zajednička monetarna politika, pa se njihova odluka da se do daljnjeg ne pridruže europodručju ne može se objasniti čisto ekonomskim razlozima. PROČITAJ VIŠE >

Analitički prilozi iz redovnih publikacija

FINANCIJSKA STAbILNOST

fs-22/1 • svibanj 2021.

Novi izvor podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

fs-22/A • svibanj 2021.

Tržište komercijalnih nekretnina

fs-22/2 • svibanj 2021.

Regionalne razlike u potražnji za nekretninama

fs-22/3 • svibanj 2021.

Hrvatska poduzeća s odlikama četvrte industrijske revolucije (I4.0)

fs-22/4 • svibanj 2021.

Opstanak zombi poduzeća i rizici za financijsku stabilnost

fs-22/5 • svibanj 2021.

Klimatske promjene i njihova važnost za kreditne institucije

fs-22/6 • svibanj 2021.

Makromodeli za prognoziranje neprihodujućih kredita

HNBlog

HNBlog • 21.4.2021.

Odgovor središnjih banaka na izazov klimatskih promjena

MAROJE LANG I SANDRA ŠVALJEK

Središnje banke sve više uključuju pitanje klimatskih promjena u sva područja svojeg djelovanja. Trenutno je njihova pozornost usmjerena na uvažavanje klimatskih rizika pri aktivnostima usmjerenima na ostvarenje stabilnosti cijena i financijskog sustava. Osim toga, središnje banke razmatraju i svoju ulogu kao i ulogu financijskog sektora u borbi protiv klimatskih promjena. Klimatske su promjene danas, uz digitalne valute, najdinamičnije područje istraživanja i razvoja središnjih banaka.

KONFERENCIJE

klimatskE promjenE • 29.4.2021.
The Role of Banks in Greening Our Economies

Krajem travnja Hrvatska narodna banka i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizirale su online konferenciju "The Role of Banks in Greening Our Economies" s ciljem da se poveća razumijevanje važnosti održivog financiranja te uloge banaka i regulatora u podupiranju klimatske tranzicije i zelenoga gospodarskog rasta. PROČITAJ VIŠE >

Ekonomske radionice I PREZENTACIJE

PRezentacija • 15.6.2021.

Učinci korištenja sredstava iz europskih fondova na poslovanje nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj

Domagoj Šelebaj i Matej Bule
38. EKONOMSKA RADIONICA • 21.4.2021.

Trgovinski tijekovi između Hrvatske i inozemstva od ulaska u EU

Gorana Lukinić Čardić i Domagoj Šelebaj

Odabrani novi radovi zaposlenika HNB-a u ZNANSTVENIM ČASOPISIMA

Čižmešija, M. i Škrinjarić, T (2021.): Economic sentiment and business cycles: A spillover methodology approach, Economic Systems

Huljak, I., Martin, R. i Moccero, D. (2021.): Bank productivity in CESEE countries, Focus on European Economic Integration, Q2/21

Šelebaj, D. i Bule, M. (2021.): Effects of grants from EU funds on business performance of non-financial corporations in Croatia, Public Sector Economics, 45(2)

Škrinjarić, T. (2021.): Ranking Environmental Aspects of Sustainable Tourism: Case of Selected European Countries, Sustainability, 13(10):5701.