Bezgotovinsko i gotovinsko plaćanje

Objavljeno: 29.10.2020.

HNB u okviru statistike platnog prometa prikuplja podatke od sljedećih izvještajnih obveznika: banaka, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac. Većina gotovinskih platnih transakcija obavlja se kod subjekata koji nisu u nadležnosti HNB-a i nisu izvještajni obveznici središnje banke.

U publikaciji Platne kartice i kartične transakcije redovito se objavljuju podaci o korištenju platnih kartica i gotovog novca. Podaci za gotov novac odnose se na ukupnu vrijednost izdanih računa plaćenih u gotovom novcu u kunama, a podaci za platne kartice odnose se na ukupnu vrijednost kartičnih platnih transakcija kupnje robe i usluga hrvatskim i inozemnim karticama.  Hrvatska narodna banka kao izvorom koristi se podacima Ministarstva financija RH – Porezne uprave prikupljenima na temelju Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Podaci se objavljuju u poglavlju 5.2. "Usporedba korištenja platnih kartica i gotovog novca".

U 2019. godini obveznici fiskalizacije ukupno su izdali 2.382,32 milijuna računa s ukupnom vrijednosti od 195.708,50 milijuna kuna. Nadalje, od ukupnog broja izdanih računa njih 82% plaćeno je gotovim novcem, 16% platnim karticama i 2% ostalim načinima (preko transakcijskih računa, čekovima i slično). Od ukupne vrijednosti izdanih računa 51% vrijednosti odnosi se na plaćanja gotovim novcem, 43% na plaćanja platnim karticama i 6% na plaćanja ostalim načinima. U 2019. godini u odnosu na 2018. ukupan broj izdanih računa porastao je za 0,8%, a ukupna vrijednost za 6,3%.

 

Iz prikaza broja i vrijednosti izdanih računa plaćenih u gotovom novcu u RH te broja i vrijednosti kartičnih platnih transakcija kupnje robe i usluga izvršenih platnim karticama hrvatskih i inozemnih izdavatelja vidljivo je da je gotov novac u odnosu na platne kartice kao oblik plaćanja i u 2019. godini znatno zastupljeniji i u broju i u vrijednosti transakcija. Međutim, u 2019. u odnosu na 2018. broj izdanih računa koji su plaćeni gotovim novcem pao je za 1,8%, a vrijednost izdanih računa koji su plaćeni gotovim novcem povećala se za 2,1%. Nadalje, u 2019. godini u odnosu na 2018. vrijednost kartičnih platnih transakcija kupnje robe i usluga izvršenih platnim karticama hrvatskih i inozemnih izdavatelja porasla je za 11,7%, a broj za 15%. Prosječna je vrijednost platne transakcije gotovim novcem u 2019. iznosila 52 kune, a prosječna vrijednost nacionalne kartične platne transakcije 219 kuna.