Dostupne TLS verzije protokola jesu TLS v1.2 i TLS v1.3.

Trgovanje trezorskim zapisima

Parametri

Naziv

Tip

Obaveznost

Moguće vrijednosti

Opis

format

text

NE

xml

json

Određuje kojeg će tipa biti vraćeni response. Ukoliko nije predano vraćeni response će biti tipa json

datum

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća zapis na točno određeni datum ukoliko postoji

datum-od

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća sve zapise mlađe od datum-od uključivo sa datum-od (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-do”)

datum-do

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-03-12

Vraća sve zapise starije od datum-do uključivo sa datum-do (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-od”)

smjer

text

NE

kupnja

prodaja

Vraća sve zapise kojima vrijednost smjer odgovara parametru smjer

ISIN

text

NE

npr. HRRHMFT610B7

Vraća sve zapise kojima isin odgovara parametru isin

protustranka

text

NE

banke

hbor

novcani-fondovi

osiguravajuca-drustva-i-mirovinski-fondovi

ostali-rezidenti

nerezidenti

Vraća sve zapise kojima vrijednost protustranke odgovara parametru protustranka

sort-parametar

text

NE

datum

smjer

isin

protustranka

iznos

cijena

Određuje po kojem polju će rezultati biti sortirani, ukoliko nije predano, po default se sortira po datumu uzlazno

sort-smjer

text

NE

asc

desc

Određuje smjer sortiranja, ukoliko nije popunjeno po defautu se sortira uzlazno

Primjeri requesta:

/novcano-trziste/v1/trezorski-zapisi

/novcano-trziste/v1/trezorski-zapisi?format=xml

/novcano-trziste/v1/trezorski-zapisi?format=xml&datum=2021-02-25

/novcano-trziste/v1/trezorski-zapisi?format=xml&datum-od=2021-02-12&&datum-do=2021-03-12&sort-parametar=iznos&sort-smjer=desc

/novcano-trziste/v1/trezorski-zapisi?format=json&protustranka=banke,hbor,novcani-fondovi&sort-parametar=iznos&sort-smjer=desc

Primjer responsea:

XML:

<List xmlns="">

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<isin>HRRHMFT118F2</isin>

<smjer>Prodaja</smjer>

<protustranka>Banke</protustranka>

<iznos>1000000</iznos>

<cijena>99.93</cijena>

</item>

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<isin>HRRHMFT118F2</isin>

<smjer>Kupnja</smjer>

<protustranka>Banke</protustranka>

<iznos>1000000</iznos>

<cijena>99.93</cijena>

</item>

<item>

<datum>2020-06-18</datum>

<isin>HRRHMFT043E5</isin>

<smjer>Kupnja</smjer>

<protustranka>Ostali rezidenti</protustranka>

<iznos>2000000</iznos>

<cijena>99.82</cijena>

</item>

</List>

JSON:

[

{

"datum": "2020-05-04",

"isin": "HRRHMFT118F2",

"smjer": "Prodaja",

"protustranka": "Banke",

"iznos": 1000000,

"cijena": 99.93

},

{

"datum": "2020-05-04",

"isin": "HRRHMFT118F2",

"smjer": "Kupnja",

"protustranka": "Banke",

"iznos": 1000000,

"cijena": 99.93

},

{

"datum": "2020-06-18",

"isin": "HRRHMFT043E5",

"smjer": "Kupnja",

"protustranka": "Ostali rezidenti",

"iznos": 2000000,

"cijena": 99.82

}

]

Napomena:

Ukoliko jedan od predanih parametara u URL-u nije validan API vraća praznu listu sa status kodom 400 (Bad request)

Trgovanje banaka depozitnim novcem

Parametri

Naziv

Tip

Obaveznost

Moguće vrijednosti

Opis

format

text

NE

xml

json

Određuje kojeg će tipa biti vraćeni response. Ukoliko nije predano vraćeni response će biti tipa json

datum

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća zapis na točno određeni datum ukoliko postoji

datum-od

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća sve zapise mlađe od datum-od uključivo sa datum-od (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-do”)

datum-do

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-03-12

Vraća sve zapise starije od datum-do uključivo sa datum-do (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-od”)

smjer

text

NE

primljeni

dani

Vraća sve zapise kojima vrijednost smjer odgovara parametru smjer

rok

text

NE

ON

tom-next

spot-next

do-opoziva

2–6-dana

1-tjedan

2-tjedna

1-mjesec

2-mjeseca

3-mjeseca

4-mjeseca

5-mjeseci

6-mjeseci

7-mjeseci

8-mjeseci

9-mjeseci

10-mjeseci

11-mjeseci

12-mjeseci

Vraća sve zapise kojima rok odgovara parametru rok

protustranka

text

NE

banke

hbor

novcani-fondovi

osiguravajuca-drustva-i-mirovinski-fondovi,

ministarstvo-financija,

ostali-rezidenti

nerezidenti

Vraća sve zapise kojima protustranka odgovara parametru protustranka

sort-parametar

text

NE

datum

smjer

rok

protustranka

iznos

kamatna-stopa

Određuje po kojem polju će rezultati biti sortirani, ukoliko nije predano, po default se sortira po datumu uzlazno

sort-smjer

text

NE

asc

desc

Određuje smjer sortiranja, ukoliko nije popunjeno po defautu se sortira uzlazno

Primjer requesta:

/novcano-trziste/v1/depozitni-novac

/novcano-trziste/v1/depozitni-novac?format=xml

/novcano-trziste/v1/depozitni-novac?format=xml&datum=2021-02-25

/novcano-trziste/v1/depozitni-novac?format=xml&rok=1-tjedan,2-tjedna&sort-parametar=iznos&sort-smjer=desc

/novcano-trziste/v1/depozitni-novac?format=xml&datum-od=2021-02-12&&datum-do=2021-03-12&sort-parametar=iznos&sort-smjer=desc

/novcano-trziste/v1/depozitni-novac?format=json&protustranka=banke,hbor,novcani-fondovi&sort-parametar=kamatna-stopa&sort-smjer=desc

Primjeri response:

XML:

<List xmlns="">

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<rok>O/N</rok>

<smjer>Primljeni</smjer>

<protustranka>Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi</protustranka>

<iznos>95001184.44</iznos>

<kamatnaStopa>0.01</kamatnaStopa>

</item>

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<rok>O/N</rok>

<smjer>Primljeni</smjer>

<protustranka>Nerezidenti</protustranka>

<iznos>24000000</iznos>

<kamatnaStopa>0.00</kamatnaStopa>

</item>

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<rok>O/N</rok>

<smjer>Primljeni</smjer>

<protustranka>Ostali rezidenti</protustranka>

<iznos>448000000.87</iznos>

<kamatnaStopa>0.02</kamatnaStopa>

</item>

</List>

JSON:

[

{

"datum": "2020-05-04",

"rok": "O/N",

"smjer": "Primljeni",

"protustranka": "Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi",

"iznos": 95001184.44,

"kamatnaStopa": 0.01

},

{

"datum": "2020-05-04",

"rok": "O/N",

"smjer": "Primljeni",

"protustranka": "Nerezidenti",

"iznos": 24000000,

"kamatnaStopa": 0.00

},

{

"datum": "2020-05-04",

"rok": "O/N",

"smjer": "Primljeni",

"protustranka": "Ostali rezidenti",

"iznos": 448000000.87,

"kamatnaStopa": 0.02

}

]

Napomena:

Ukoliko jedan od predanih parametara u URL-u nije validan API vraća praznu listu sa status kodom 400 (Bad request)

Repo poslovi banaka

Parametri

Naziv

Tip

Obaveznost

Moguće vrijednosti

Opis

format

text

NE

xml

json

Određuje kojeg će tipa biti vraćeni response. Ukoliko nije predano vraćeni response će biti tipa json

datum

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća zapis na točno određeni datum ukoliko postoji

datum-od

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća sve zapise mlađe od datum-od uključivo sa datum-od (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-do”)

datum-do

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-03-12

Vraća sve zapise starije od datum-do uključivo sa datum-do (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-od”)

smjer

text

NE

repo

obratni-repo

Vraća sve zapise kojima vrijednost smjer odgovara parametru smjer

rok

text

NE

ON

tom-next

spot-next

do-opoziva

2–6-dana

1-tjedan

2-tjedna

1-mjesec

2-mjeseca

3-mjeseca

4-mjeseca

5-mjeseci

6-mjeseci

7-mjeseci

8-mjeseci

9-mjeseci

10-mjeseci

11-mjeseci

12-mjeseci

Vraća sve zapise kojima rok odgovara parametru rok

protustranka

text

NE

banke

hbor

novcani-fondovi

osiguravajuca-drustva-i-mirovinski-fondovi

ostali-rezidenti

nerezidenti

Vraća sve zapise kojima protustranka odgovara parametru protustranka

sort-parametar

text

NE

datum

rok

smjer

protustranka

iznos

repo-stopa

Određuje po kojem polju će rezultati biti sortirani, ukoliko nije predano, po default se sortira po datumu uzlazno

sort-smjer

text

NE

asc

desc

Određuje smjer sortiranja, ukoliko nije popunjeno po defautu se sortira uzlazno

Primjer requesta:

/novcano-trziste/v1/repo-poslovi-banaka?format=xml

/novcano-trziste/v1/repo-poslovi-banaka?format=json&smjer=obratni-repo

/novcano-trziste/v1/repo-poslovi-banaka?format=xml&datum=2021-02-25

/novcano-trziste/v1/repo-poslovi-banaka?format=xml&rok=1-tjedan,2-tjedna&sort-parametar=iznos&sort-smjer=desc

/novcano-trziste/v1/repo-poslovi-banaka?format=xml&datum-od=2021-02-12&&datum-do=2021-03-12&sort-parametar=iznos&sort-smjer=desc

/novcano-trziste/v1/repo-poslovi-banaka?format=json&protustranka=banke,hbor,novcani-fondovi&sort-parametar=iznos&sort-smjer=desc

Primjeri response:

XML:

<List xmlns="">

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<rok>O/N</rok>

<smjer>Obratni repo</smjer>

<protustranka>Ostali rezidenti</protustranka>

<iznos>1875000</iznos>

<repoStopa>0.87</repoStopa>

</item>

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<rok>2-6 dana</rok>

<smjer>Obratni repo</smjer>

<protustranka>Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi</protustranka>

<iznos>26009794.43</iznos>

<repoStopa>0.1</repoStopa>

</item>

<item>

<datum>2020-05-04</datum>

<rok>1 tjedan</rok>

<smjer>Obratni repo</smjer>

<protustranka>Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi</protustranka>

<iznos>40000000</iznos>

<repoStopa>0.2</repoStopa>

</item>

</List>

JSON:

[

{

"datum": "2020-05-04",

"rok": "O/N",

"smjer": "Obratni repo",

"protustranka": "Ostali rezidenti",

"iznos": 1875000,

"repoStopa": 0.87

},

{

"datum": "2020-05-04",

"rok": "2-6 dana",

"smjer": "Obratni repo",

"protustranka": "Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi",

"iznos": 26009794.43,

"repoStopa": 0.1

},

{

"datum": "2020-05-04",

"rok": "1 tjedan",

"smjer": "Obratni repo",

"protustranka": "Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi",

"iznos": 40000000,

"repoStopa": 0.2

}

]

Napomena:

Ukoliko jedan od predanih parametara u URL-u nije validan API vraća praznu listu sa status kodom 400 (Bad request)

Dnevno trgovanje banaka stranim sredstvima plaćanja

Parametri

Naziv

Tip

Obaveznost

Moguće vrijednosti

Opis

format

text

NE

xml

json

Određuje kojeg će tipa biti vraćeni response. Ukoliko nije predano vraćeni response će biti tipa json

datum

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća zapis na točno određeni datum ukoliko postoji

datum-od

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća sve zapise mlađe od datum-od uključivo sa datum-od (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-do”)

datum-do

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-03-12

Vraća sve zapise starije od datum-do uključivo sa datum-do (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-od”)

protustranka

text

NE

domace-banke

strane-banke

pravne-osobe

fizicke-osobe

ukupno

Vraća sve zapise kojima protustranka odgovara parametru protustranka

sort-parametar

text

NE

datum

protustranka

kupnja

prodaja

Određuje po kojem polju će rezultati biti sortirani, ukoliko nije predano, po default se sortira po datumu uzlazno

sort-smjer

text

NE

asc

desc

Određuje smjer sortiranja, ukoliko nije popunjeno po defautu se sortira uzlazno

Primjer requesta:

/novcano-trziste/v1/strana-sredstva-placanja

/novcano-trziste/v1/strana-sredstva-placanja?format=xml

/novcano-trziste/v1/strana-sredstva-placanja?format=xml&datum=2021-02-25

/novcano-trziste/v1/strana-sredstva-placanja?format=xml&sort-parametar=datum&sort-smjer=desc

/novcano-trziste/v1/strana-sredstva-placanja?format=xml&datum-od=2021-02-12&&datum-do=2021-03-12&sort-parametar=kupnja&sort-smjer=desc

/novcano-trziste/v1/strana-sredstva-placanja?format=json&protustranka=domace-banke,strane-banke&sort-parametar=prodaja&sort-smjer=desc

Primjeri response:

XML:

<List xmlns="">

<item>

<datum>2021-01-04</datum>

<protustranka>PRAVNE_OSOBE</protustranka>

<kupnja>58.6</kupnja>

<prodaja>48.3</prodaja>

</item>

<item>

<datum>2021-01-04</datum>

<protustranka>FIZICKE_OSOBE</protustranka>

<kupnja>16.7</kupnja>

<prodaja>6.2</prodaja>

</item>

<item>

<datum>2021-01-04</datum>

<protustranka>DOMACE_BANKE</protustranka>

<kupnja>17.5</kupnja>

<prodaja>17.5</prodaja>

</item>

</List>

JSON:

[

{

"datum": "2021-01-04",

"protustranka": "PRAVNE_OSOBE",

"kupnja": 58.6,

"prodaja": 48.3

},

{

"datum": "2021-01-04",

"protustranka": "FIZICKE_OSOBE",

"kupnja": 16.7,

"prodaja": 6.2

},

{

"datum": "2021-01-04",

"protustranka": "DOMACE_BANKE",

"kupnja": 17.5,

"prodaja": 17.5

},

]

Napomena:

Ukoliko jedan od predanih parametara u URL-u nije validan API vraća praznu listu sa status kodom 400 (Bad request)

FX SWAP tablica

Parametri

Naziv

Tip

Obaveznost

Moguće vrijednosti

Opis

format

text

NE

xml

json

Određuje kojeg će tipa biti vraćeni response. Ukoliko nije predano vraćeni response će biti tipa json

datum

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-25

Vraća zapis na točno određeni datum ukoliko postoji

datum-od

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-02-12

Vraća sve zapise mlađe od datum-od uključivo sa datum-od (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-do”)

datum-do

YYYY-MM-DD

NE

npr. 2021-03-12

Vraća sve zapise starije od datum-do uključivo sa datum-do (radi isključivo ako je predan i parameter “datum-od”)

sort-parametar

text

NE

datum

bid-bodovi

ask-bodovi

kupnja

prodaja

Određuje po kojem polju će rezultati biti sortirani, ukoliko nije predano, po default se sortira po datumu uzlazno

sort-smjer

text

NE

asc

desc

Određuje smjer sortiranja, ukoliko nije popunjeno po defautu se sortira uzlazno

Primjer requesta:

/novcano-trziste/v1/fx-swap?format=xml

/novcano-trziste/v1/fx-swap?format=xml&datum=2021-02-25

/novcano-trziste/v1/fx-swap?format=xml&sort-parametar=datum&sort-smjer=desc

Primjeri response:

XML:

<List xmlns="">

<item>

<datum>2021-01-12</datum>

<rok>O/N</rok>

<valutniPar>EUR/HRK</valutniPar>

<bidBodovi>-0.0093</bidBodovi>

<askBodovi>0.5522</askBodovi>

<kupnja>61290905.33</kupnja>

<prodaja>21757444.28</prodaja>

</item>

<item>

<datum>2021-01-13</datum>

<rok>O/N</rok>

<valutniPar>EUR/HRK</valutniPar>

<bidBodovi>0.1981</bidBodovi>

<askBodovi>0.7000</askBodovi>

<kupnja>59686543.54</kupnja>

<prodaja>6858348.72</prodaja>

</item>

<item>

<datum>2021-01-14</datum>

<rok>O/N</rok>

<valutniPar>EUR/HRK</valutniPar>

<bidBodovi>0.1045</bidBodovi>

<askBodovi>0.7000</askBodovi>

<kupnja>48188600.57</kupnja>

<prodaja>9112519.81</prodaja>

</item>

</List>

JSON:

[

{

"datum": "2021-01-12",

"rok": "O/N",

"valutniPar": "EUR/HRK",

"bidBodovi": -0.0093,

"askBodovi": 0.5522,

"kupnja": 61290905.33,

"prodaja": 21757444.28

},

{

"datum": "2021-01-13",

"rok": "O/N",

"valutniPar": "EUR/HRK",

"bidBodovi": 0.1981,

"askBodovi": 0.7000,

"kupnja": 59686543.54,

"prodaja": 6858348.72

},

{

"datum": "2021-01-14",

"rok": "O/N",

"valutniPar": "EUR/HRK",

"bidBodovi": 0.1045,

"askBodovi": 0.7000,

"kupnja": 48188600.57

"prodaja": 9112519.81

}

]

Napomena:

Ukoliko jedan od predanih parametara u URL-u nije validan API vraća praznu listu sa status kodom 400 (Bad request)