Informativni dokument o naknadama (FID)
FID_Bazni tekući račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
FID_Konekt perfekt tekući račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
FID_Konekt za pet tekući račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
FID_Tekući račun nerezidenta
( Ažurirano 15.12.2020.)
FID_Žiro račun građana
( Ažurirano 15.12.2019.)